English version of this page
Sveinung Jørgensen

Sveinung Jørgensen

Førsteamanuensis

E-post
sveinung.jorgensen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 87

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum