Studentkandidater til høgskolestyret 2022

Vi har bedt kandidatene presentere seg selv og hva som motiverer dem til å stille til valg!

Derfor er teksten i jeg-form. Kandidatene er presentert i alfabetisk rekkefølge etter etternavn. Disse fem stiller til valg:

  • Caroline Mathea Grønli Andersen
  • Mathias Enger
  • Eir Grindhaugen
  • Tamara Pettersson
  • Kelong Xue

Navn: Caroline Mathea Grønli Andersen

Caroline Andersen (Foto: Privat)
Caroline Andersen (Foto: Privat)

Alder: 22 år

Studieretning og -sted: Bachelor i rettsvitenskap, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Lillehammer

Litt om meg:

Hei, jeg går tredje året på studiet bachelor i rettsvitenskap. Jeg anser meg selv som en utadvendt, målrettet og løsningsorientert jente som ikke er redd for å si det jeg mener.

Politikk og organisasjonsarbeid er interesser som har vært en stor del av hverdagen min i mange år. Elevorganisasjonen i Østfold var den første organisasjonen jeg begynte å engasjere meg i, der har jeg hatt verv som kontrollkomitémedlem, fylkesstyremedlem og organisatorisk nestleder.

De senere årene har jeg arbeidet mer politisk i Høyre og Unge Høyre. I 2019 deltok jeg på Unge Høyre sitt Elitekurs som er det øverste skoleringsprogrammet innenfor Unge Høyre. Der har jeg fått god skolering i organisasjon, kommunikasjon, ledelse og politikk av høytstående personer innenfor næringslivet.

Som vararepresentant til Bystyret i Fredrikstad Kommune er jeg godt kjent med å behandle utfordrende saker, og å sette meg inn i omfattende sakspapirer. Dette tror jeg er god kunnskap som kommer med i Høgskolestyret. I dag er jeg ikke like politisk aktiv lenger, men jeg sitter blant annet som vararepresentant til Stortinget for Østfold valgdistrikt.

Min motivasjon for vervet:

Jeg ønsker å bli en del av styret til Høgskolen i Innlandet fordi jeg tror jeg har den erfaringen og kompetansen til å best mulig ivareta studentene ved HINN sine interesser. For meg er det viktig at alle studenter trives på studiestedet sitt, og at Høgskolen tar en aktiv rolle i å bidra til et godt studentmiljø. Jeg vil sitte i høgskolestyret for å sørge for at studentene blir hørt, og at høgskolen fatter vedtak som er i studentenes interesse.

Navn: Mathias Enger

Mathias Enger (Foto: Privat)
Mathias Enger (Foto: Privat)

Alder: 21 år

Studieretning og -sted: Økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Lillehammer

Litt om meg:

Jeg begynner på mitt andre år på økonomistudier og er tilbake på høgskolen etter ett år i forsvaret. Jeg engasjerer meg i mye, og på fritiden liker jeg blant annet å spille gitar, trene og være sosial med mine medstudenter.

Min motivasjon for vervet:

Jeg trives godt på studiet per i dag, men har et ønske om å påvirke studentene sin hverdag på en positiv måte mens jeg studerer her.

Temaer som kan være aktuelle å diskutere i styret er for eksempel eksamensformer, studieforberedelser, dialog med forelesere, studenttrivsel, med mer.

Jeg er også interessert i å bidra til å hjelpe Høgskolen I Innlandet til å nå sine målsetninger innen blant annet, kompetanseheving, bærekrafttemaer og samhandling med andre utdanningsinstitusjoner.

Navn: Eir Grindhaugen

Eir Grindhaugen (Foto: Privat)
Eir Grindhaugen (Foto: Privat)

Alder: 21 år

Studieretning og -sted: Sykepleie deltid, fakultet for helse- og sosialvitenskap, Elverum

Litt om meg:

Sykepleiestudent, med planer om videre gang til ambulansearbeider eller jordmor. Fritidshobbyer består av hest og romanskriving. Tidligere erfaringer fra elevrådet på videregående skole.

Min motivasjon for vervet:

Ønsker å sitte i styret, for å skape en fantastisk skolehverdag for ALLE og sette inkludering på toppen av listen!

Navn: Tamara Pettersson

Tamara Pettersson (Foto: Privat)
Tamara Pettersson (Foto: Privat)

Alder: 44 år

Studieretning og -sted: Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Elverum

Litt om meg:

Utdannet som sosionom og har begynt videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse.

Min motivasjon for vervet:

Tenker at det er viktig å engasjere seg i de område man får mulighet til for å bidra til positiv endring. Vil gjerne bidra til endring.

Navn: Kelong Xue

Kelong Xue (Foto: Privat)
Kelong Xue (Foto: Privat)

Alder: 22

Studieretning og -sted: Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Elverum

Litt om meg:

Jeg er positiv, engasjert og pliktoppfyllende andre års student på Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Har nå et verv i Stinn som kommunikasjonsansvarlig, hvor jeg er aktivt med på å forbedre students hverdag. Jobber aktivt med fremme Stinn sin visjon om Vår Utdanning, Vår Studentverdag, Våre Premisser.

Har også et verv i Delta Ung som er en fagforeninger. Jeg er med i Delta Ung for at jeg vil skape mer trygghet for studenter i arbeids livet. Det er mange studenter som jobber ved siden av skolen, de blir ikke alltid godt varetatt av arbeids giveren.  Dermed tok jeg dette vervet for å kunne aktivt verne studentene rettigheter i arbeidets markedet.

Min motivasjon for vervet:

Jeg stiller meg til valg for Studentene for å kunne jobbe for å bedre Studenters Helse og Trivsel, forbedre psykisk helse i studentmassen.

SHoT-undersøkelsen så at mange som hver 3. til 4. student sliter med dårlig psykisk helse, noe som igjen går negativt utover både skole og personlig liv. Jeg ønsker å kunne representerte studentenes stemme på Høyskolestyret der viktige avgjørelse blir tatt.
Jeg vil også jobbe for at høgskolen skal nå FNs bærekraftsmål, FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Jeg mener at Høyskolen har et samfunnsansvar framover i tid og det har blitt viktigere enn noen sinne at Høyskolen jobber for en bærekraftig utvikling.

Disse punktene er også punkter som vi jobber med aktivt for å oppnå i Stinn for studentene. Å kunne være en del av høgskolestyret betyr at vi kan representere studentenes stemme på flere arenaer som er viktig for gjennomslag. Dette gjør vi for vår utdanning, vår studenthverdag, og våre Premisser.

Nyttige lenker

Publisert 21. sep. 2022 13:09 - Sist endret 22. sep. 2022 10:10