Still til valg!

Det skal velges nye studentrepresentanter til høgskolestyret, samt nye medlemmer til studenttinget i Studentorganisasjonen i Innlandet. En unik mulighet til å påvirke din studenthverdag! Merk deg nominasjonsfristen 18. september.

Det skal velges studentrepresentanter for disse studentene og alle andre studenter ved HINN.

Det skal velges studentrepresentanter for disse studentene og alle andre studenter ved HINN.

Foto: Høgskolen i Innlandet

Ledige verv fra 1. oktober 2022

Gjennomføring av valg

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 22. - 28. september 2022.

Alle studenter som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student ved Høgskolen i Innlandet har stemmerett.

Mer informasjon om stemmegivningen legges tilgjengelig på våre nettsider nærmere valgdatoen.

Forslag til kandidater – frist 18. september

Alle som har stemmerett, er valgbare og har mulighet til å fremme forslag til kandidater. Frist for innlevering av forslag er satt til 18. september 2022 kl. 23.59.

Du registrerer ditt kandidatur i kandidatskjema, se under.

Ved nominasjonsfristens utløp skal valgstyret godkjenne kandidatene. Presentasjon av kandidater til høgskolestyret og studenttinget, samt lenke til avstemming, legges tilgjengelig på våre nettsider så snart som mulig etter at kandidatene er godkjent.

Det er satt av i underkant av to uker til presentasjon av kandidater i forkant av valgperioden.

Fyll ut skjema

Mer informasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med

Høgskolestyret

Bilde av Kristin Garstad
Rådgiver
E-post
kristin.garstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 09

Studenttinget

Rådgiver
E-post
erling.relling@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 49

Begge kan svare på spørsmål av generell karakter knyttet til valgene.

Nyttige lenker

 

Emneord: studentdemokrati, stinn
Publisert 22. aug. 2022 13:12 - Sist endret 7. sep. 2022 12:49