Emneguide for pedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i databaser

  • ERIC –  Education Resource Information Center. Internasjonal database over pedagogisk litteratur
  • Bloomsbury Education and Childhood Studies – internasjonal database innen utdanning med blant annet fulltekstartikler, e-bøker, rapporter og oppslagsverk
  • Idunn – fulltekstartikler fra nordiske fagtidsskrifter. Oversikt over tidsskriftene innen pedagogikk
  • Norart – referanser til norske tidsskriftartikler, kan bestille artikler herfra.

  • PsycINFO – referansedatabase (ikke fulltekst) for litteratur innen psykologi. Omfatter også psykologiske aspekter fra andre fagområder (som medisin, psykiatri, sykepleie, utdannelse, organisasjonsatferd, sosialt arbeid og sosiologi). Fagfellevurderte tidsskriftartikler, bokkapitler, bøker og avhandlinger. [Søkeveiledning (video)] [Veiledning fra SMH]

  • Academic Search Complete – internasjonal artikkelbase i fulltekst. Dekker alle fagområder.

  • Sage – internasjonal artikkelbase i fulltekst, alle fagområder

  • Ebook Central – elektroniske bøker, på engelsk 

  • Taylor & Francis – internasjonal artikkelbase i fulltekst, alle fagområder

Litteratursøk

Offentlig informasjon

Oppslagsverk