Emneguide for økonomi

Søk i databaser

  • Idunn - nordiske fagtidsskrift fra Universitetsforlaget.
  • Norart -  norske tidsskriftsartikler

  • Business Source Ultimate - økonomi og ledelse. Artikler, men også industrirapporter, markedsrapporter, landinformasjon, bedriftsinformasjon og SWOT analyser.

  • Emerald Insight - tidsskrift innen ledelse, markedsføring, økonomi m.m. 

  • Academic Search Complete - alle fagområder

Litteratursøk

Elektronisk avisabonnement

HINN har tilgang til Finansavisen. Du får tilgang til plussartikler så lenge du er tilknyttet skolens nettverk. Gå til Finansavisen.

Andre databaser

Siteringsdatabaser

Annen nyttig informasjon