English version of this page

Semesterregistrering

Semesterregistrering må foretas hvert semester for at studieretten skal beholdes.

Semesterregistrering består av både betaling av semesteravgift og bekreftelse av utdanningsplan.

Frist for semesterregistrering:

 • for høstsemesteret: 1. september
 • for vårsemesteret: 15. januar

Ny student

Nye studenter og studenter som tas opp til nye studier for høsten får tilsendt informasjon om semesterregistrering per e-post etter 1. august i løpet av uke 31/32.

Nye studenter og studenter som tas opp til nye studier for våren får tilsendt informasjon om semesterregistrering per e-post etter 1. desember i løpet av uke 49/50.

Du kan ikke semesterregistrere deg før du har fått tilsendt denne informasjonen. Dersom du ikke mottar e-post, vennligst ta kontakt med høgskolen på e-post: giro@inn.no

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering må foretas hvert semester for at studieretten skal beholdes.

Det er viktig for deg som ny student å ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk allerede før du møter opp til studiestart.

Som ny student må du gjennom følgende trinn for å registrere deg:

1. Betale semesteravgift og fullføre semesterregistreringen

 1. Logg på Studentweb med MinID eller fødselsnummer og PIN-kode (oppgitt i e-posten du får tilsendt).
 2. Betalingsinformasjon finner du under Mer -> Betaling. Her oppretter du faktura ved å trykke på det grønne feltet for "Opprett faktura".
 3. Det kan ta noen virkedager fra du betaler til innbetalingen er registrert i våre systemer, så gjør dette så snart som mulig.
 4. Velg "Start registrering" og fullfør registreringssekvensen, som blant annet inkluderer at du melder deg på til undervisning og vurdering (eksamen) i emnet/emnene som inngår i utdanningsplanen din for det første semesteret. Du mottar en kvittering via e-post når semesterregistreringen er fullført.

2. Aktiver deg som student

Når semesteravgiften er registrert innbetalt OG semesterregistreringen er gjennomført, kan du aktivere deg som student. Du aktiverer din brukerkonto i Selvbetjeningsportalen.

OBS! Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer eller din e-postadresse da du søkte studieplass, må du registrere dette i Studentweb under Min profil (høgskolen bruker mobilnummer i forbindelse med aktivering).

 • Velg<Aktivere konto>. Her registrerer du deg med fødselsnummer - og du vil da få tilsendt en engangskode til din mobiltelefon. Denne koden benytter du i den videre aktiveringsprosessen.
 • Når du aktiverer deg, får tildelt brukernavn (= studentnummeret ditt), og du må lage ditt eget passord. Dette brukernavnet og passordet vil gjelde for alle IT-systemer i høgskolen, også for Studentweb.

Det vil være en stor fordel for deg å ha betalt semesteravgiften, semesterregistrert deg og aktivert deg som student før studiestart. Du vil da få tilgang til systemer og nettverk som du har behov for, som tilgang til aktuelle rom i Canvas. Det er i Canvas du vil finne mer informasjon om det enkelte emne med undervisningsplaner.

3. Oppmøteregistrering

Informasjon om oppmøtetidspunkt vil komme fra ditt fakultet.

4. Studentbevis

Etter at du har betalt semesteravgift og fullført semesterregistrering, kan du få et studentkort og et digitalt studentbevis via app. Studentkortet vil gjelde som studentlegitimasjon, adgangskort for høgskolens lokaler, lånekort for bibliotekene og tilgang til utskrift. Appen kan benyttes bl.a. hos studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper for å få studentrabatt.

Alle må sørge for at semesteravgift er betalt, semesterregistrering er gjennomført og utdanningsplanen er kontrollert innen gitte frister.

Student i løp

Studentweb åpner for semesterregistrering 1. juli for høsten og 1. desember for våren.

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.

Slik semesterregistrerer du deg

 1. Logg deg på Studentweb.
 2. Opprett faktura på semesteravgift og betal denne.
 3. Start selve semesterregistreringen. Du blir automatisk meldt til undervisning og eksamen i emnene du har i utdanningsplanen din i det semesteret du registrerer deg for. Dersom du skal ha valgemner dette semesteret legger du det/de til i utdanningsplanen.
 4. Kontroller og eventuelt oppdater adresseinformasjonen din under "Min profil".

Søke lån og stipend?

Studiene ved Høgskolen i Innlandet er godkjent for støtte i Lånekassen.

Så snart du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend. Nettsøknaden og mer informasjon om lån, stipend og utbetalinger finner du hos Lånekassen.

Du vil ikke få utbetalt støtte fra Lånekassen før du har fullført semesterregistrering for det aktuelle semesteret.

Lånekassens støttekalkulator kan hjelpe deg med å beregne hva du kan forvente å få i lån og stipend.

Det er også mulig å søke om tilleggslån i forbindelse med korona.

Viktige lenker

Studentweb

Selvbetjeningsportalen

Lånekassen

Sist endret 26. okt. 2022 14:19