Language: NOR | ENG

Semesteravgift

Faktura på semesteravgift oppretter du i Studentweb.

Generelt om avgiften studieåret 2019/2020:

Du betaler totalt kr 833,- i avgift som heltidsstudent og 728,- som deltidsstudent. Denne avgiften består av:

Semesteravgift:             kr 495,-
IKT-avgift:                      kr 87,-
Kopinor-avgift – heltid:  kr 211,-
Kopinor-avgift – deltid:  kr 106,-

I tillegg kommer støtte til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond ( SAIH) for høstsemesteret på kr. 40, og støtte til Namibiaforeningen for vårsemesteret på kr. 40. Begge disse avgiftene er frivillige bidrag.

Betalt semesteravgift og semesterregistrering er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, og er et krav for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet  Studentweb og Canvas)
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer 
  • få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
  • utskrift/kopiere på høgskolens kopimaskiner
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek utenom betjent åpningstid

 

Søknad om refusjon av betalt semesteravgift:
Søknad om refusjon av betalte avgifter må sendes høgskolen innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Unntak er dersom du har betalt for mye.

Dersom du har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet, kan du sende inn dokumentasjon på dette. Vi vil da frafalle selve semesteravgiften til Studentsamskipnaden, men du må likevel påregne å betale Kopinor- og IKT-avgift for ditt studie ved Høgskolen i Innlandet. Se Lov om Studentsamskipnader §10 Semesteravgift.

Henvendelser vedrørende refusjon sendes til  giro@inn.no .