Faktura på semesteravgift oppretter du i Studentweb.

Generelt om avgiften:
Du betaler totalt kr 776,- i avgift som heltidsstudent og 678,- som deltidsstudent. Denne avgiften består av:

Semesteravgift:             kr 445,-
IKT-avgift:                      kr 95
Kopinor-avgift – heltid:  kr 196,-
Kopinor-avgift – deltid:  kr 98,-

I tillegg kommer støtte til Studentenes Akademiske og Internasjonale Hjelpefond (SAIH) for høstsemesteret på kr. 40, og støtte til Namibiaforeningen for vårsemesteret på kr. 40. Begge disse avgiftene er frivillige bidrag.

Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet Studentweb og Fronter)
  • kontrollere utdanningsplanen din og få meldt deg til undervisning og eksamen
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer 
  • få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
  • utskrift/kopiere på høgskolens kopimaskiner
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek utenom betjent åpningstid

 

Søknad om refusjon av betalt semesteravgift:
Søknad om refusjon av betalte avgifter må sendes høgskolen innen 30. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Unntak er dersom du har betalt for mye.

Dersom du har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet, kan du sende inn dokumentasjon på dette. Vi vil da frafalle selve semesteravgiften til Studentsamskipnaden, men du må likevel påregne å betale Kopinor- og IKT-avgift for ditt studie ved Høgskolen i Innlandet. Se Lov om Studentsamskipnader §10 Semesteravgift.

Dersom du er student ved både tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, skal du betale semesteravgift og Kopinor- og IKT-avgift kun én gang. Du velger selv hvilken av de tidligere høgskolene du betaler til, men du må gi beskjed om dette slik at vi kan frafalle avgiftene dine ved den tidligere høgskolen du ikke skal betale til.

Henvendelser vedrørende de nevnte punktene sendes til giro@inn.no eller til studenttorglillehammer@inn.no for Lillehammer-studenter.