Nå kan du legge inn studieønskene dine

Vårt lokale søknadsweb og Samordna opptak åpner 1. februar. Studieoversikten blir lagt ut samme tid.

To mannlige studenter i en trapp. Foto : HINN.

Fra og med 1. februar kan du søke studier hos oss. Foto : HINN. 

På våre nettsider inn.no finner du relevant informasjon om hvordan du du kan søke av studier. Du finner detaljert informasjon om for eksempel timeplan, opptakskrav, læringsmål og praktisk informasjon til de ulike studiene i de respektive studieomtalene.

Det finnes en knapp i studieomtalene som tar deg direkte til riktig søkeportal. Det formelle rundt søknad, dokumentasjon og opptak finner du detaljert informasjon om på siden søknad og opptak.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev slik at du får relevant informasjon opp mot søknadsfristen.

For det ordinære opptaket i 2022 vil administrasjonen av opptaket foregå i to ulike søkeportaler:

Husk søknadsfristen 20. april for søknader både til Samordna opptak og lokalt søknadsweb.

1.mars er fristen for blant annet de som søker på realkompetanse, særskilte vilkår eller har behov for tidlig svar. Fristen 1. mars gjelder både studier via Samordna opptak og vårt lokale opptak. Fristen for å laste opp dokumentasjon for disse søkerne er 20. mars.

Samordna opptak og lokalt Søknadsweb

Søking til års- og bachelorstudier skjer først og fremst via Samordna opptak, mens søking til master- og videreutdanninger skjer gjennom lokalt opptak hos oss.

Samordna opptak koordinerer opptaket til grunnutdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge. Ved å samordne opptaket skal søkere rangeres etter like regler. Søknadsweb lokalt hos Høgskolen i Innlandet er først og frem for søking til master- og videreutdanninger. Merk at om du tar enkelte årsstudium ved HINN og skal videre til et bachelorstudium, så kan du benytte lokalt Søknadsweb.

Våre studieomtaler, Samordna opptak og vår nettside om søknad og opptak er gode kilder til informasjon. Opptakskontoret kan svare på spørsmål knyttet til blant annet opptakskrav, studiekompetanse og søknadsprosessen.

Opptakskontoret svarer på telefon 624 30 004 mellom klokken 10.00 og 14.00. De svarer også så fort de kan på e-post på opptak@inn.no. Opptakskontoret arrangerer også digitale samlinger med opptaksveiledning i løpet av våren. Det kan du lese mer om her.

De viktigste tidsfristene

Viktige tidsfrister gjeldende for Samordna opptak finner du her, mens de viktigste fristene for lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet er her.

Slik søker du studier

For å kunne søke studier hos Samordna Opptak må du først logge deg inn i Søkeportalen med ID-porten. Deretter legger du til studiene du vil søke på i prioritert rekkefølge, i tillegg til andre relevante opplysninger.

Når du har registrert søknaden må du laste opp dokumentasjon. Deretter må du følge opp din egen søknad ved eventuelle mangler. Etter at du eventuelt får tilbud om studieplass må du svare på studietilbudet innen svarfristen.

Denne prosessen er tilnærmet lik også for lokalt opptak via Søknadsweb ved Høgskolen i Innlandet.

Lykke til med studievalget!

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. feb. 2022 08:58 - Sist endret 1. feb. 2022 08:58