Norsk 1 for 8.-13.trinn, kompetanse for kvalitet

Dette studiet er for deg som ønsker innsikt i språket som system. Du ønsker å lese et bredt utvalg litterære tekster i ulike sjangre og ønsker å utvikle din fagdidaktiske forståelse.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om språk og litteratur i et systemisk, sjangerorientert,  fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet inneholder et stort repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og tekststrukturer og Litteratur og sjanger.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Det planlegges for to samlinger på Hamar høsten 2021. Det kan komme endringer av smittevernhensyn.

Samlingsdager: torsdager og fredager

Høst 2021:

2.-3.september - studiested Hamar

30.september - 1.oktover - digital samling

4.-5.november - studiested Hamar

Vår 2022:

13.-14.januar

17.-18.februar

21.-22.april

*Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i endelig undervisningsplan

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av UDIRs ordning med kompetanse for kvalitet. Søknadsprosessen er todelt og går først via UDIR og deretter høgskolen

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no