Master i grunnskolefag

Ønsker du sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag? I dette studiet kan du fordype deg i engelsk, KRLE, norsk eller samfunnsfag. Studiet gir deg lektorkompetanse.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 eller 4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag. Gjennom studiet får du innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Du tilegner deg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget og om hvordan du som lærere skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1 - 7 og ett for trinn 5 - 10. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10. Dersom du ønsker å velge matematikk eller naturfag som masterfag kan du søke  Master i realfagenes didaktikk.

Master i grunnskolefag tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet.

Jobbmuligheter

Studiet gir høyere grads kompetanse innenfor valgt undervisningsfag. Studiet kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krever høy kompetanse innenfor valgt fagområde.

Praktisk informasjon

Studiet er lagt opp som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid over fire år. Studiet organiseres med fem samlinger i semesteret. På fulltid er samlingene på inntil 5 dager og på deltid er de på inntil 3 dager. 

Samlingsuker for 1.års-studenter 2021/22: 

Høst 21: Heltidsstudentene følger et masterfag og et valgemne.

Masterfag (norsk/engelsk/KRLE/samfunnsfag): Mandag og tirsdag i uke 35,38, 42, 45 og 47

Valgemne - et av følgende:

  • Mangfold og inkludering
    • Uke 35 - onsdag, torsdag og fredag
    • Uke 38 - torsdag og fredag
    • Uke 42 - onsdag, torsdag og fredag
    • Uke 45 - torsdag og fredag
  • Veiledning i lærerprofesjonene - torsdag og fredag i uke 37, 42, 46 og 48

Vår 22: Mandag - onsdag uke 2, 5, 11, 14 og 18 (deltid følger undervisning onsdag dette semesteret)

Med forbehold om endringer

Studenter som er i løp på studiet finner info om samlingsdatoer og undervisning i Canvas og i timeplansystemet.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

I søknadsweb velger du masterfag og progresjon (heltid/deltid) når du søker studiet. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10.

De forskjellige masterfagene og progesjonen er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig

Studieprogramansvarlig