Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, Kompetanse for kvalitet

Studiet er forankret i regjeringens nasjonale satsing på videre utdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet) og skal gi førskole- og barnehagelærere som arbeider på de fire første årstrinnene i grunnskolen formell kompetanse til å undervise i norsk og matematikk på 1.-4.trinn.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet er på bachelornivå (1.syklus) og går på deltid over to år. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Hver samling er normalt på to fulle dager. I tillegg kommer nettbaserte aktiviteter mellom samlingene. Oppmøte til samlinger og nettbaserte aktiviteter er obligatoriske. Studiet er finansiert fra Utdanningsdirektoratet gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet omfatter fire emner à 15 studiepoeng:

Emne 1: Fra barnehage til skole

Emne 2: Tidlig arbeid med tekst, språk og matematikk

Emne 3: Læremidler, læringsressurser og arbeidsformer for 1.-4.trinn

Emne 4: Utforskende arbeid i lesing, skriving og matematikk

 

Praktisk informasjon

Det vil være tre samlinger per semester. Samlingene er lagt tirsdager og onsdager. 

Samlinger høsten 2022

6.-7.september

25.-26.oktober

29.-30.november

Samlinger våren 2023

Datoer kommer i løpet av høsten

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført treårig førskole- eller barnehagelærerutdanning og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4. Det kreves fast tilsetting i skolen med undervisning på trinn 1-4. 

Opptakskravene må oppfylles i sin helhet.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK), som er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning innen skole og barnehage. Søknadsprosessen er todelt og går først via Udir og deretter høgskolen

1) Søknadsskjema og oversikt over tilbud gjøres tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) 1. februar. Søknadsfrist er 1.mars. 

2) Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist ved HINN i starten av mai.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på evu.lup@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no