Bachelor i TV-ledelse

Vil du utvikle og forme nytt medieinnhold? På TV-skolen utvikler du nye konsepter og formater, planlegger kreative prosesser og gjennomfører film- og TV-produksjoner.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Er du kreativ, har et strukturert hode og liker å lede? Da er TV-ledelse studiet for deg.

Bachelorprogrammet i TV-ledelse er en treårig utdanning hvor du lærer å planlegge og lede TV- og dokumentarprosjekter i ulike sjangre og format. Utdanningen legger vekt på å gi studentene trening i relevante fagområder som idéutvikling, historiefortelling, produksjons- og prosjektledelse, markedsinnsikt og redaksjons- og innspillingsledelse.

Undervisningsformen ved TV-skolen er prosjektorientert, og hvert semester inneholder én eller flere produksjonsøvelser. Studentene ved TV-ledelse vil i disse øvelsene arbeide sammen med studenter fra TV-skolens øvrige studieprogrammer.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

  • produksjonsleder 
  • prosjektleder
  • kreativ produsent
 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå samt opptaksprøve for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon i søknaden din

til TV-ledelse (209 534):

  • Fyldig CV som inneholder alt søker mener er relevant for opptak
  • Relevante attester
  • 1-2 siders skriftlig presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 Youtube-standard), hvor du beskriver din bakgrunn, din motivasjon for å søke og hvorfor du egner deg til studiet. Hvilke faglige interesser og ambisjoner du har, og hvilke forventninger du har til studiet må fremgå av presentasjonen.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis gjennomføres mot slutten av fjerde semester, og er av 6-8 ukers varighet. Det er utarbeidet en egen emnebeskrivelse for praksisperioden. Studenter har normalt praksis hos produksjonsselskaper, kanaler og mediehus. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg et praksissted, men TV-skolen v/faglærer eller undervisningsleder skal godkjenne praksisoppholdet før avtale inngås.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Turid Thomassen
Studieveileder

Bilde av Ola Dahl
Studieveileder