- Det jeg lærer trenger vi i kommunen min

Som nyutdannet sykepleier fikk Anders raskt jobb. Ønsket om faglig påfyll førte han tilbake til Høgskolen i Innlandet.

Sykepleiestudent i uniform foran en grønn bakgrunn.

Anders Sæter studerer Master i avansert klinisk allmennsykepleie ved studiested Elverum. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Anders Sæter er opprinnelig fra Surnadal i Møre og Romsdal. Etter fullført Bachelor i sykepleie ved studiested Elverum i 2017 flyttet han «hjem» til nabokommunen Rindal, der han fikk jobb i rehabiliteringstjenesten i kommunen. Etter noen år i arbeidslivet så både han og arbeidsgiver verdien av ytterligere studier. Høsten 2019 startet han på master i avansert klinisk allmensykepleie. 

Se hvilke videreutdanninger for sykepleiere Høgskolen i Innlandet tilbyr her.

- Blir bedre i stand til å gjøre jobben min

- Det jeg lærer er noe vi virkelig trenger i distriktet her jeg bor. Takket være dette studiet får jeg muligheten til å øke min kompetanse på det kliniske feltet, noe som er avgjørende på en liten plass som Rindal. Jeg er sykepleier på en liten plass, noe som innebærer at jeg må stå på egne ben og ta tøffe avgjørelser. Det blir jeg i bedre stand til nå, sier Sæter.

Rindal kommune har en befolkning på rundt 2000 innbyggere, og ligger 95 kilometer fra Trondheim. Det er et stykke til nærmeste sykehus, og over en periode har kommunen hatt utfordringer knyttet til unødvendige sykehusinnleggelser.

- Kommunen ønsker økt kompetanse på helsevurderingsbiten. Det å vurdere og behandle i egen kommune. Derfor ser de verdien i at jeg utdanner meg videre, forteller Sæter.

To kvinnelige sykepleiestudenter.
Master i avansert klinisk sykepleie tilbys ved studiested Elverum. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Økte krav og behov i kommune-Norge

Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva kommunehelsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i kommune-Norge.

 - Kommunehelsetjenesten i Norge er i endring, og med det oppstår mange nye utfordringer. Studenter som tar denne utdannelsen står spesielt godt rustet til å håndtere disse, sier førsteamanuensis Randi Martinsen.

Får støtte fra Helsedirektoratet

Studiet går på deltid over tre år, og består av teoretiske og praktiske emner. Opptakskravet er en bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier. Rent økonomisk søkte og fikk Rindal kommune støtte for utdanningen fra Helsedirektoratets ordning om lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. 

- Ordningen gjør det mulig for meg å studere, selv med hus og unger. Dette er en mulighet jeg derfor måtte benytte meg av, og som passer for alle som ønsker å bli tryggere i vanskelige situasjoner, sier Sæter.

Får skreddersydd praksis

Nå er han inne i sitt andre semester på studiet. Han forventet å lære masse, noe han allerede har gjort. Spesielt emnet helsevurdering har han hatt stort utbytte av. Studiet inkluderer også sju ukers praksis første studieår.

- Jeg er så heldig at jeg har fått et spesialtilpasset opplegg siden jeg skal bli far i løpet av praksistiden. I disse sju ukene skal jeg være med en lege, og jobbe med helsevurdering, samt at jeg skal følge opp pasientlister noen ganger i uka.

Sæter mener at studiet passer både for nyutdannede sykepleiere og personer med mer praktisk erfaring. Selv har han to år i arbeidslivet etter fullført bachelorgrad.

- Det beste argumentet for å ta denne masteren er at vi utdannes innenfor et spennende felt som er på full fart fremover og som det satses på. Vi får ta del i utviklingen. Personlig håper jeg å få gjøre noe bra i og for kommunen min når jeg er ferdig, sier Sæter.

-Denne masteren åpner mange dører. Avansert klinisk sykepleie er først og fremst en profesjon med spesielt fokus på å styrke klinisk breddekompetanse som kvalifiserer for nye, selvstendige og kliniske funksjoner i kommunehelsetjenesten, forteller Martinsen.  

Fortsetter i Rindal kommune

Når Sæter er ferdig med mastergraden venter en ny stilling på han i Rindal kommune.

- Det blir trolig en variert arbeidshverdag med å ta imot nye pasienter og foreta helhetlige helsevurderinger. Jeg vil jobbe med akuttsituasjoner i kommunen, og ha et nært samarbeid med leger i vurderingen av pasienter. Målet er å bli bedre på personsentrert sykepleie.

Emneord: Helse- og sosialfagsstudentene, Helse sosialfag og idrett Av Håkon Boye Bergum
Publisert 31. mai 2021 12:30 - Sist endret 6. apr. 2022 11:02