Viktige fristar

Gjelder for opptak til studiar via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

For ordinære studier som starter til hausten

1. februar -  Opnast for søking til hausten

1. mars – Søknadsfrist for realkompetansesøkjarar

15. april – Ordinær søknadsfrist for opptak hausten

1. juli – Frist for å laste opp dokumentasjon for utdanning avslutta våren

For ordinære studier som startar i vårsemesteret

1. september – Opnast for søking til lokalt opptak våren

1. oktober -  Ordinær søknadsfrist for lokalt opptak våren

For engelskspråklege studiar som starter til hausten

1. desember – Opnast for søking for engelskspråklege studiar til hausten

1. februar – Søknadsfrist for søkjarar med utdanning utanfor EU/EØS til engelskspråklege studiar med oppstart hausten

 

Fristar som gjeld i samordna opptak kan du sjå her

Frister Samordna opptak

Publisert 11. juni 2021 10:53 - Sist endret 28. okt. 2021 14:01