Viktige fristar

Gjelder for opptak til studiar via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

For ordinære studier som startar til hausten

1. februar -  Opnast for søking til hausten

1. mars – Søknadsfrist for realkompetansesøkjarar

20. april klokken 14.00– Ordinær søknadsfrist for opptak hausten

1. juli – Frist for å laste opp dokumentasjon for utdanning avslutta våren

For ordinære studier som startar i vårsemesteret

1. september – Opnast for søking til lokalt opptak våren

1. oktober -  Ordinær søknadsfrist for lokalt opptak våren

For engelskspråklege studiar som startar til hausten

1. desember – Opnast for søking for engelskspråklege studiar til hausten

1. februar – Søknadsfrist for søkjarar med utdanning utanfor EU/EØS til engelskspråklege studiar med oppstart hausten

 

Fristar som gjeld i samordna opptak kan du sjå her

Frister Samordna opptak

Endringar som kjem for hausten 2023

Ordinær søknadsfrist for opptak hausten 2023 er 15.april

For engelskspråklege studiar som startar til hausten 2023 blir søknadsfristane følgende:

1. november – Opnast for søking for engelskspråklege studiar til hausten

1. desember – Søknadsfrist for søkjarar med utdanning utanfor EU/EØS til engelskspråklege studiar med oppstart hausten

Publisert 11. juni 2021 10:53 - Sist endret 24. mars 2022 11:50