Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

Vil du bli siviløkonom og synes markedsføring er spennende? Dette masterstudiet kan du studere på heltid eller deltid, og vil gi deg dybdekunnskap om strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring. 

Studiested
Rena
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022
Ei kvinne med langt, mørkebrunt hår sitter ved et bord med notatblokk foran seg. Hun smiler og ser på en uidentifiser person som sitter i mot henne, men er helt i ytterste bildekant på høyre side. Kvinnen har mørk genser og mørkegrått skjerf med stjerner. Bildet er tatt innendørs i et større rom med andre skrivebord i bakgrunnen.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Studiestart

Samlingsdatoer høsten 2022:

Heltid: 5.-7.sept, 12.-14.sept, 27.-28.sept, 4.-5.okt, 10.-12.okt, 24.-26.okt, 8.-9.nov, 15.-16.nov.

Deltid: 5.-7.sept, 27.-28.sept, 10.-12.okt, 8.-9.nov.

Obligatorisk oppstartsamling på Rena: 22.-24.august.
Program blir tilsendt nye studenter i god tid før oppstart.

Om utdanningen

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område. 

Med hovedprofil markedsføringsledelse, får du spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskaping i et tjenesteperspektiv. Studiet tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon. Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale faktorer relatert til ytre og indre effektivitet; «å gjøre de riktige tingene», og «å gjøre tingene riktig». For å oppnå en balanse mellom disse må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevnen.

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom, tilbys også med hovedprofilene digital ledelse og forretningsutviklingøkonomistyring og business analytics.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir graden Master i økonomi og ledelse, med tittelen siviløkonom.

Siviløkonomutdanningen kvalifiserer deg til leder- og utredningsoppgaver på høyt organisasjonsmessig nivå innen næringslivet, men kan også gi deg gode muligheter for jobb innen offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Konkrete eksempler på stillinger og funksjoner som du kan rekrutteres til kan være toppleder og markedssjef i små og mellomstore bedrifter, produktsjef i industri- eller servicevirksomhet, markedsanalytiker eller rådgiver/-konsulent i markedsavdelinger, analysebyråer eller innen kommunikasjon og media. Eller ulike funksjoner knyttet til ledelse, tjenesteutvikling og kommunikasjon innen offentlig sektor.

Masterstudiet er også solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer høsten 2022:

Heltid: 5.-7.sept, 12.-14.sept, 27.-28.sept, 4.-5.okt, 10.-12.okt, 24.-26.okt, 8.-9.nov, 15.-16.nov.

Deltid: 5.-7.sept, 27.-28.sept, 10.-12.okt, 8.-9.nov.

Obligatorisk oppstartsamling på Rena: 22.-24.august.
Program blir tilsendt nye studenter i god tid før oppstart.

 

Obligatoriske krav
Det er obligatorisk frammøte på 50 prosent av hvert emnes underviste timer og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne før hver studiesamling.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må tilfredsstille fagkravene tilsvarende Bachelor i økonomi og administrasjon/Bachelor i økonomi og ledelse, fra anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Det vil si at man må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag som må dekke spesifikke fagkrav innenfor følgende intervaller:

  • Bedriftsøkonomiske fag (30 – 45 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrative fag (30 – 45 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi
  • Samfunnsøkonomiske fag (15 – 30 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Metodefag (20 – 30 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 – 15 studiepoeng)  

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Tidligere utdanninger som er bygget på anbefalte planer fra NRØA dekker fortsatt opptakskravet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid.
Hver variant er presentert som eget søknadsalternativ i Søknadsweb.

Heltid har søknadsnummer 2453

Deltid har søknadsnummer 2454

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiets arbeidsformer legger til rette for aktivt arbeid med problemstillinger som er relevante for praksisfeltet, og som gjør at du vil få et eierforhold til egen læreprosess og studerer på en måte som har overføringsverdi til arbeidslivet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Du vil også kunne søke opptak til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi/økonomi og administrasjon ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også bussruter til og fra Rena, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena tilbys flere ulike alternativer til overnatting:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Rolf Gunnar Findsrud
Studieprogramansvarlig