Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

Vil du bli siviløkonom og synes markedsføring er spennende? Dette masterstudiet kan du studere på heltid eller deltid, og vil gi deg dybdekunnskap om strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring. 

Studiested
Rena
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2022
Ei kvinne med langt, mørkebrunt hår sitter ved et bord med notatblokk foran seg. Hun smiler og ser på en uidentifiser person som sitter i mot henne, men er helt i ytterste bildekant på høyre side. Kvinnen har mørk genser og mørkegrått skjerf med stjerner. Bildet er tatt innendørs i et større rom med andre skrivebord i bakgrunnen.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - med hovedprofil markedsføringsledelse, gir spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskaping i et tjenesteperspektiv. Studiet tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon. Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale faktorer relatert til ytre og indre effektivitet; «å gjøre de riktige tingene», og «å gjøre tingene riktig». For å oppnå en balanse mellom disse må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevnen.

Studiet tilbys også med hovedprofilene: digital ledelse og business analytics, og økonomistyring.

Jobbmuligheter

Siviløkonomutdanningen kvalifiserer deg til leder- og utredningsoppgaver på høyt organisasjonsmessig nivå innen næringslivet, men kan også gi deg gode muligheter for jobb innen offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Konkrete eksempler på stillinger og funksjoner som du kan rekrutteres til kan være toppleder og markedssjef i små og mellomstore bedrifter, produktsjef i industri- eller servicevirksomhet, markedsanalytiker eller rådgiver/-konsulent i markedsavdelinger, analysebyråer eller innen kommunikasjon og media. Eller ulike funksjoner knyttet til ledelse, tjenesteutvikling og kommunikasjon innen offentlig sektor.

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere. 

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for 2022 kommer i løpet av mai.

Det er obligatorisk frammøte på 50 prosent av hvert emnes underviste timer, og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne før hver studiesamling.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må oppfylle fagkravene til nasjonal anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon [1], dvs. at du må ha minimum ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

  • Metodefag (20 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrasjonsfag (25 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi

Alle underkategorier må dekkes. Dersom du har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested oppfyller du disse fagkravene.

De siste 30 studiepoengene må dekkes av emner innenfor alle de fire faggruppene.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

[1] Fagkravene følger kravene i nasjonal plan fra 17.10.2011. Disse fagkravene legges til grunn i opptaket i 2020 og 2021. UHR-økonomi og administrasjon vedtok ny anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon i november 2018. Det er sannsynlig at de nye fagkravene blir gjeldende i opptaket for Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra 2022.

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid. Hver variant er presentert som eget søknadsalternativ i søknadsweb.

Heltid har søknadsnummer 2453

Deltid har søknadsnummer 2454

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet. Studiet vil også kunne gi opptaksgrunnlag til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi/økonomi og administrasjon ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også bussruter til og fra Rena, men i begrenset omfang.

Finn veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena her.

Overnatting
På Rena tilbys flere ulike alternativer til overnatting:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Rolf Gunnar Findsrud
Studieprogramansvarlig