Eldres helse

Forskningsgruppen skal forske på tema relatert til demens og alderspsykiatri, pårørendearbeid, fysisk og psykisk sykdom som f. eks kreft, palliasjon og kroniske lidelser, samt utvikling av gode helsetjenester til eldre.

Illustrasjon eldres helse (Foto: HINN)

Foto: HINN

I forskningsgruppen er det også ønskelig å ha prosjekter som kan knytte utdanning, forskning og næringslivet tettere sammen.

Forskningsgruppen

Leder

Bilde av Liv Skomakerstuen Ødbehr
Postdoktor
E-post
liv.odbehr@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 69

Medlemmer

 • Professor Ellen Karine Grov
 • Professor Knut Hestad  (assosiert medlem)
 • Professor Ann Gardulf
 • Førsteamanuensis Randi Martinsen 
 • Doktorgradsstipendiat Marianne Kumlin
 • Doktorgradsstipendiat Toril Merete Nysæter
 • Høgskolelektor Hege Solberg
 • Høgskolelektor, Ingrid Vesterås
 • Høgskolelektor, Anniken Sollien- Berg
 • Høgskolelektor, Marianne Korsmo 
 • Høgskolelektor Sigrid Søvde 
 • Seniorrådgiver Kristin Måntrøen Lorentzen 

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

USTH Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hamar

Kommende / pågående prosjekter

 1. Mental health among elderly; experiences of meaning in life for persons with dementia and their careers. Post-dok prosjekt med oppstart høsten 2021.
 2. PhD- prosjekt innenfor eldres psykiske helse. Prosjektet er ikke påbegynt enda.
 3. PhD prosjekt innenfor rotkaries hos eldre. Prosjektet er ikke påbegynt enda.
 4. PhD prosjekt innenfor palliativ omsorg.

 

Sist endret 5. okt. 2021 12:44