Nytt forskningsprosjekt: Hvordan påvirkes elg, jerv og ulv av store vindkraftanlegg?

Et nytt norsk-svensk forskningsprosjekt skal gi svar på hvilken påvirkning store vindkraftanlegg kan ha på dyrelivet.

Vindmølle

I høst og vinter monteres 13 vindturbiner i Våler, i et skogsområde ved kommunegrensen til Trysil og riksgrensen til Sverige. 12.oktober ble den første turbinen startet i Kjølberget vindkraftverk. Anlegget skal produsere strøm tilsvarende kraftbehovet til rundt 10 000 husstander. Dette er bare er ett av flere store anlegg som nå bygges her i landet.

Hvordan slike vindkraftverk påvirker dyrelivet, vet vi lite om. Nå skal forskere ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med kolleger ved Sveriges lantbruksuniversitet undersøke hvilke konsekvenser bygging og drift av vindmøllene har for ulike viltpopulasjoner i området rundt Kjølberget.

Prosjektet «Grensevilt 2» har nå fått finansiering fra det regionale EU-fondet Interreg Sverige-Norge og fylkeskommunen i Innlandet på 3,5 millioner kroner. 

Spent på resultatene

Forskerne har allerede merket elg, jerv og ulv med GPS-sendere i området der Kjølberget vindkraftpark blir bygget. De sitter på et stort datamateriale tilbake til 2018 og kan sammenligne dyrenes bevegelsesmønster og aktivitetsnivå før, under og etter byggingen

– Det finnes lite eller ingen forskning på hvordan vindmøller påvirker pattedyr i skoglandskap. Det som er gjort av studier er hovedsakelig om tamrein og fugl i fjellet og ved kysten, sier professor Barbara Zimmermann på Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved HINN.

Forskerne skal også intervjue jegere om hvordan utbyggingen påvirker jakt og jaktopplevelse.

Det er nå mange vindkraftanlegg under bygging og planlegging – særlig i Sverige – og Zimmermann mener det er viktig å få kunnskap om hva slags betydning dette nye elementet i landskapet kan ha. Hun er spent på resultatene.

– Studier viser at villrein unngår områder med vindmøller, men vi vet ikke om og hvordan aktiviteten og lyden påvirker for eksempel elgen, sier Zimmermann, som er prosjektleder for Grensevilt 2 på norsk side.

Om prosjektet

Forskningen på konsekvenser av vindmøller er bare én del av prosjektet Grensevilt 2.

Et hovedmål for det toårige prosjektet er en utvidet og forbedret, grenseoverskridende, adaptiv forvaltning av elg i grenseregionene. Prosjektet skal gi bedre kunnskap om elgens vandringsmønstre og effekter av ulv og jerv i forhold til andre interesser som skogbruk og jakt.

Dette vil bli oppnådd ved å undersøke ulike scenarier for grenseoverskridende elgforvaltning sammen med relevante aktører og bygge en felles, grenseoverskridende portal for forvaltningsrelevant kunnskap.

Prosjektet går over to år med et totalbudsjett på rundt 7 millioner kroner, og er finansiert av det Europeiske regionale utviklingsfondet, norske statlige Interreg-midler, Fylkeskommunen i Innlandet, Kommunene Trysil, Våler og Åsnes, Länsstyrelsene i Dalarna og Värmland, Høgskolen i Innlandet og Sveriges Landbruksuniversitet. 

Mer på prosjektets nettsider
Mer om Kjølberget vindkraftverk på Austri vinds nettsider

Kontakt: 

 

 

Professor
E-post
barbara.zimmermann@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 70
 

Av Erlend Moe
Publisert 24. nov. 2020 10:19 - Sist endret 13. jan. 2022 12:51