Nytt samarbeidsprosjekt med Slovenia: Hvordan står det til med likestilling på bygda?

Bor du på landet? Hvem gjør hva hjemme hos deg og hvordan opplever du likestilling i hverdagen? Hvordan påvirker dette balansen mellom jobb og fritid?

Bilde av traktorer på et jorde

Høgskolen i Innlandet ved Østlandsforskning skal se på likestilling på bygda i et forskningssamarbeid med Slovenia.

Foto: HINN

I forbindelse med et nytt internasjonalt forskningsprosjekt om likestilling i distriktsområder ønsker forskere å finne svar på nettopp disse spørsmålene.

Prosjektet er et samarbeid mellom en forskningsinstitusjon i Slovenia og Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

– Målet er å forbedre kvinners og menns stilling på landsbygda og dermed en bærekraftig utvikling av distriktsområder, forteller prosjektleder Deniz Akin.

Forskerne i Slovenia har hentet inn data om situasjonen i det mellom-europeiske landet.

– I Norge bruker vi samme spørreskjema for å kartlegge likestillingssituasjonen her, fortsetter Akin.

Håpet er at de norske svarene kan bidra til å utvikle gode eksempler som kan brukes til å styrke likestillingsarbeid i Slovenia.

Mål med prosjektet

Samarbeidsprosjektet har definert flere mål:

  • Forbedre kunnskapen folk i distriktsområder har om kjønnsstereotyper, tradisjonelle kjønnsroller og likestilling
  • Økt bevissthet hos lokale og nasjonale beslutningstakere om balansen mellom jobb og fritid i distriktsområder
  • Mer forståelse blant menn på landsbygda om betydningen av at de aktivt involverer seg i likestillingsspørsmål, utfordringer rundt tradisjonelle kjønnsroller og utfordringer med balansen mellom arbeid og privatliv
  • Større anerkjennelse i blant allmennheten om rollen og posisjonen til kvinner og menn i distriktsområder.
Portrettbilde av Lisa og Deniz
Forskere Lisa Knatterud Wold og Deniz Akin står bak spørreundersøkelsen om likestilling i distriktsområder. (Foto: Windy Kester Moe)

Sammen for et inkluderende Europa – om EEA and Norway Grants

Gjennom EØS-midler bidrar Norge til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

Målene for EEA and Norway Grants er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. For perioden 2014-2021 bidrar Norge med om lag 1,25 milliarder euro.

De fem områdene innsatsen skal rettes mot i denne perioden, både supplerer og utfyller EUs egne utjevningsfond:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft;
  2. Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse;
  3. Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi;
  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter;
  5. Justis- og innenrikssaker.

For mer informasjon om undersøkelsen, ta gjerne kontakt med forskerne: 

Bilde av Lisa Knatterud Wold
Forsker
E-post
lisa.wold@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 97
Bilde av Deniz Akin
Forsker
E-post
deniz.akin@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 88

Av Windy Kester Moe
Publisert 8. sep. 2022 12:04 - Sist endret 8. sep. 2022 12:23