Avdekket store kjønnsforskjeller i skogen

Høgskolen i Innlandet har forsket på hvordan kvinner har det i norsk skogbruk. Nå er tallene klare, og de viser blant annet at en av tre har opplevd seksuell trakassering.

Bilde av skogsmaskin som kutter trær i skogsfelt

Skogbruket tar tak etter at studie viser at mange kvinner møter store utfordringer i bransjen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det var i fjor vinter studien, som skulle se på hvordan ståa for kvinner i skogen var, startet. Navnet på prosjektet var «Skogbruket – en arbeidsplass for alle?».

Det siste året har både fiskeribransjen og politiet havnet i medias søkelys på grunn av historier om seksuell trakassering i de bransjene.

Nå er det skognæringen sin tur.

Denne uka skrev både Norsk skogbruk og Nationen om undersøkelsen som er gjort (bak betalingsmur).

Faksimile av reportasje i Nationen
Nationen har møtt skogsmaskinfører Tora Aurstad som er en flere kvinner som har fått uønsket oppmerksomhet i skogbransjen. 

Store utfordringer 

Det er en av Norges største skogeiersamvirker, Glommen Mjøsen Skog, som søkte om å få gjennomføre dette prosjektet, og som er prosjektets eier.

Det finansieres med støtte fra Innlandet fylkeskommune, Skogbrukets verdiskapingsfond og Utviklingsfondet for skogbruket.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har stilt med forskere og prosjektleder.

Sammen med skogeiersamvirket i tillegg til organisasjonen Kvinner i skogbruket, Velg Skog, Skogbrukets kursinstitutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har de gjennomført studien.

Det ble sendt ut spørreskjema til alle som har tatt en høyere utdanning innen skogfag fra 1990 til i dag. Godt over 400 personer svarte. Av disse var 22 prosent kvinner.

Her er noen av konklusjonene fra forskningen:

  • 32 prosent av kvinnene i undersøkelsen oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. 11 prosent oppgir at de har blitt utsatt for sjikane. Tilsvarende tall for menn er under 2 prosent for begge typer hendelser. (Seksuell trakassering er definert som kjønnsrelaterte støtende kommentarer eller nedlatende oppførsel, uønskete seksuelle hentydninger eller press til å utføre seksuelle handlinger)
  • Det store flertallet av menn mener at det er likebehandling i denne bransjen.
  • En betydelig andel av kvinnene mener at menn får fordeler, spesielt på status og lønn, men også i internrekruttering.
  • Kvinner mener i større grad enn menn at hersketeknikker brukes i bransjen. 
  • Mer enn 80 prosent av respondentene mener at skogsektoren i middels grad eller i høy grad er en attraktiv arbeidsplass. Flere menn enn kvinner mener at skogsektoren i høy grad er en attraktiv arbeidsplass.
  • 93 prosent mener at mer mangfold i mennesketyper vil gjøre organisasjonen bedre. 
  • De aller fleste kvinner og menn trives på arbeidsplassen og vil anbefale andre å jobbe der, men andelen av menn som trives, og som vil anbefale andre å jobbe i skogbransjen, er litt høyere enn for kvinner. 

Historisk forskning

Portrettbilde av Hanne K. Sjølie
Førsteamanuensis Hanne K. Sjølie på HINN har vært prosjektleder for studien (Foto: Privat)

Det fantes før denne studien ingen systematiske undersøkelser av kvinners trivsel i norsk skogbruk. 

– Det er ikke gjort en så grundig undersøkelse i Norge før og vi ante egentlig ikke hvordan ståa var, så sånn sett er dette nybrottsarbeid i Norge, sier prosjektleder og førsteamanuensis i skogbruk på Evenstad, Hanne K. Sjølie.

– Hvorfor er det viktig å finne ut av dette her i skogbruket?

– Det er viktig for skogbruket å kunne tiltrekke seg de gode hodene i fremtiden og da må man ha et mangfold av mennesketyper. Dette må de ha på plass for å kunne videreutvikle sektoren faglig videre, sier Sjølie.

Og hun fortsetter:

– Hvis det er slik at sektoren ikke oppfattes som attraktiv, så er jo det kjempealvorlig. Da får man jo ikke tak i de beste hodene som de så sårt trenger.

– Hvordan bør skognæringa bruke det dere har funnet ut?

– Det å få til en økt bevisstgjøring blant de som jobber i skogbruket, men også kanskje spesielt blant ledere, kan være nyttig. Endring må starte fra toppen, forteller Hanne K. Sjølie. 

Det kan være mekanismer på arbeidsplassene og ting som skjer i samspillet mellom ansatte som man ikke er klar over. Her kan det være noe å hente, tror forskeren.

– Det å være bevisst på hvordan man for eksempel snakker med hverandre på en arbeidsplass kan være viktig å ta tak i, i tillegg til vurdering av rekrutteringspraksiser, sier Sjølie.

Mann kvister tre med motorsag
Skognæringa selv ønsker å være en trygg og god arbeidsplass - for alle. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skognæringen har allerede tatt tak

Glommen Mjøsen Skog er altså de som har bestilt denne forskningen, og de gikk inn i prosjektet for å få svar på hvordan kvinner og menn oppfatter det å jobbe i skognæringen, og hva som kan få flest mulig til å ønske å bli værende.

De ser alvorlig på, og tar innover seg, resultatene som nå har kommet.

– Dette har vært svært nyttig å få innsikt i, og dette gir oss gode muligheter for å sette inn de riktige tiltakene for økt mangfold og trivsel i bransjen vår, sier administrerende direktør, Gudmund Nordtun. 

Skognæringen ønsker nemlig å være en trygg arbeidsplass for alle.

– Det skal ikke være slik at du skal være redd for kommentarer eller å bli trakassert. Da har vi bommet på kultur, og de eneste som kan gjøre noe med det er vi selv, og det akter vi å gjøre, sier Nordtun til inn.no. 

Administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, vil bruke resultatene fra forskningen til å gjøre skogbransjen mer attraktiv. (Foto: Silje Ludvigsen)

Et at Norges største skogeiersamvirker har i dag en kvinneandel på 16,6 prosent blant de ansatte. De har de siste årene satt inn flere tiltak for å øke synligheten av mangfoldet i bedriften og iverksatt fadderordninger ved alle nyansettelser.

Nå blir det flere tiltak. 

Kommunikasjonssjef i selskapet, Silje Ludvigsen, forteller at Glommen Mjøsen Skog og Skogkurs sammen skal utvikle en pilot som andelslaget skal prøve ut.

– Basert på resultatene fra undersøkelsen mener vi et opplegg med flere læringsmoduler er riktig vei å gå – der vi gjennomgår kulturbygging, holdninger, hva man legger i trakassering og hva som er viktig å tenke på i rekrutteringsprosesser, forteller hun.

Ludvigsen mener det som har kommet frem er svært nyttig lærdom å ta med seg når målet er økt mangfold og skape et godt arbeidsmiljø for alle. 

– Undersøkelsen har fått fram noen områder hvor vi i skognæringen ikke er gode nok. For oss vil det være svært motiverende å jobbe for å endre dette, avslutter Silje Ludvigsen i Glommen Mjøsen Skog.

Bilde av tømmer langs en vei
Skogbransjen har en lang vei å gå for at alle kvinner skal føle seg trygg på jobb. (Foto: Colourbox)


 

Emneord: kvinner, skogbruk, seksuell trakassering Av Ole Martin Ringlund
Publisert 2. juni 2022 13:20 - Sist endret 8. juni 2022 15:22