– Unik mulighet for HINN

Høgskolen i Innlandet har som en av få høgskoler i Norge kommet igjennom nåløyet og blitt partner i Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS). 

Flyfoto av campus Lillehammer med logoene til høgskolen og CAS lagt på bildet

Høgskolen i Innlandet har blitt del av en forskningsstiftelse som ikke mange får bli del av. Avtalen med Senter for Grunnforskning ble underskrevet denne uka.

Foto: Kollasje HINN

CAS er en forskningsstiftelse som hadde 14 partnere. Nå blir de 15. 

Søknaden til Høgskolen i Innlandet er nemlig godkjent, og 3. oktober ble avtalen om partnerskap skrevet under.

– Det er både hyggelig og motiverende at senteret har sett hva vi står for og har valgt å inkludere oss, sier en stolt prorektor forskning på Høgskolen i Innlandet, Arild Hovland.

Forskningsdirektør på høgskolen, Marte Tøndel, var også meget fornøyd da avtalen var i boks.

– Dette er en anerkjennelse av at HINN har og legger til rette for grunnforskning av høy internasjonal kvalitet.

Store muligheter

Senter for grunnforskning samarbeider i dag med de største universitetene og forskningsinstituttene i landet for nettopp å fremme grunnforskning i Norge.

– Det er svært gledelig at CAS har sett at vi har sterke fagmiljøer som leverer forskning på høyt internasjonalt nivå og vil inngå i partnerskap med oss. Jeg er først og fremst stolt over forskerne våre som gjør at vi får denne muligheten.

Det sier han som har stått sentralt i arbeidet med søknaden til høgskolen, nemlig Anstein Gregersen, prodekan forskning på Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Partnerne i CAS får et romslig budsjett og en unik mulighet til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning.

CAS finansierer nemlig hvert år tre større prosjekter med opptil 3,5 millioner kroner per prosjekt. Totalt oppholder det seg 40-45 forskere fra 10-15 land ved senteret. CAS finansierer også stipend over to år for unge talenter.

– Hva kommer konkret ut av dette for høgskolens del? 

– Konkret får forskere fra HINN nå muligheten til å konkurrere om disse stipendene slik at vi kan gjennomføre ambisiøse forskningsprosjekter vi kanskje ikke kunne gjort utenom, forteller Gregersen. 

Vil styrke forskningen 

Portrettbilde Arild Hovland
Prorektor forskning på HINN, Arild Hovland, tror avtalen med CAS vil bære frukter for høgskolen. 

Gleden var altså stor da avtalen med CAS ble underskrevet denne uka, og forhåpningene til medlemskapet er åpenbare. 

Forskerne eller forskergruppene som er ved CAS får nemlig en unik mulighet for utvikling, som igjen skal gi bedre prosjekter og større kvalitet i forskningen.

– Vi ser fram til å bidra inn i Senter for grunnforskning, og til å høste av de rike mulighetene partnerskapet representerer. Dette er en unik mulighet for oss, forteller prorektor forskning, Arild Hovland.

Og han fortsetter:

– Høgskolen i Innlandet har en stor og mangfoldig portefølje av forskningsprosjekter innen en lang rekke faglige tradisjoner. Vi satser sterkt og ambisiøst på videre utvikling av forskningen ved institusjonen. Denne avtalen med CAS representerer en naturlig, men svært gledelig forlengelse av denne satsningen, sier Hovland.

Også Anstein Gregersen tror partnerskapet i CAS vil bære frukter for høgskolen.

– Prosjektene ved CAS vil sikkert lede til nye prosjekter finansiert av andre kilder, som NFR eller EU. Samtidig gir dette oss som institusjon nettverk og andre samarbeidsarenaer nasjonalt og internasjonalt som vil være viktig for grunnforskningen vår fremover, forteller han. 

Medlemmer i CAS i dag:

 • Høgskolen i Innlandet
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Handelshøyskolen BI
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • MF vitenskapelig høyskole 
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Utenrikspolitisk Intitutt (NUPI) 
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet (UiT)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)

Kontaktinformasjon:

Bilde av Arild Hovland
Prorektor Forskning
E-post
arild.hovland@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 20

Bilde av Anstein Gregersen
Prodekan forskning
E-post
anstein.gregersen@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 82

Emneord: Høgskolen i Innlandet, CAS, Senter for grunnforskning Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. okt. 2022 11:23 - Sist endret 6. okt. 2022 13:36