Det hjelper å gå seg en tur

Aktivitet utendørs i lunsjpausen gjør at vi føler oss bedre, og særlig om vinteren, viser en ny studie. 

Føtter i snø

En tur utendørs hjelper oss å koble av jobben og få ny energi, viser studien. Forskerne er særlig opptatt av betydningen av årstider og hvordan vinterlandskapet virker på oss (illustrasjonsfoto: Colourbox).   

Bare det å ta en pause fra jobbingen er ofte ikke nok: Skal du føle at du får ny energi og klarer å koble av, kan det hjelpe å gå seg en tur.

Mange har nok opplevd det selv at det kan gjøre godt med et avbrekk ute i frisk luft, men nå er det også slått fast gjennom en studie ved Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet.

Studien startet med en masteroppgave, som nå har blitt en vitenskapelig artikkel i nivå 2- tidsskriftet Landscape Research, Restorative experiences across seasons? Effects of outdoor walking and relaxation exercise during lunch breaks in summer and winter.

Tidligere masterstudent, nå stipendiat ved Institutt for psykologi, Marin Kristine Brown står bak studien sammen med førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen og professor Leif Rydstedt

Slappe av eller gå ut? 

Studien tar for seg folk som er i kontorjobb og hvordan de følte seg etter å ha brukt lunsjpausen til å gå seg en tur utendørs og hvordan de følte seg etter å ha brukt lunsjpausen til å gjøre øvelser for muskelavslapning innendørs.

Forskerne fant ingen signifikant effekt av avslapping innendørs på den subjektivt opplevde vitaliteten (subjective vitality) vinterstid, bare om sommeren. Blant de som gikk tur, var det en signifikant effekt både sommer og vinter. 

Studien viser også at avslapningsøvelsene hadde mindre effekt i å komme seg bort fra jobbtankene enn det å gå tur har. 

– Funnene våre antyder at det kan det være lurt for både energinivået og følelsen av å koble av jobben å ta seg en tur ute, både sommer og vinter, sier Svein Åge Kjøs Johnsen, miljøpsykolog og hovedforfatter av artikkelen.  

Vinterlandskapets betydning

Det viktigste ved forskningen, som forskere nå ønsker å studere nærmere, er betydningen av årstider og spesielt vinterlandskapet vi har her i nord. 

– Dette er en del av et større prosjekt hvor vi ønsker å se nærmere på effekten av vinterlandskapet. Dette er det lite forskning på, sier Kjøs Johnsen. 

Browns masteroppgave var helt fra starten ment å utgjøre en del av datainnsamlingen og forskerne tok opp tråden og utvidet studien.

Kontakt: 

Bilde av Svein Åge Kjøs Johnsen
Førsteamanuensis
E-post
svein.johnsen@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 79

Av Erlend Moe
Publisert 2. mai 2022 14:06 - Sist endret 3. mai 2022 11:51