English version of this page
Marin Kristine Brown

Marin Kristine Brown

Stipendiat

E-post
marin.brown@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 14

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Kort om

Marin Kristine Brown is a Ph.D. candidate in environmental psychology and innovation at Inland School of Business and Social Sciences, Department of Psychology. 

The core of her research centers on psychological issues in organizations, such as sustainability and (green) organizational change, recovery/restoration and well-being, innovation, and collaborative networks between organizations.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Henriksen, Marin Kristine; Åse, Kongsvold & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Mot et sirkulært bygd miljø: å løse sektoromfattende utfordringer sammen.
  • Henriksen, Marin Kristine (2021). Samarbeidsdrevet Innovasjon - Læringsnettverk for å påvirke normer & motivere til atferdsendring.
  • Flagstad, Ingeborg Olsdatter & Henriksen, Marin Kristine (2020). Going green - what does it mean? Environmental sustainability in an organizational context. .
  • Henriksen, Marin Kristine (2020). Reuse of building materials - Networking strategies.
  • Henriksen, Marin Kristine; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2020). Reuse of building materials - Networking strategies for social innovation.
  • Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs & Tisthammer, Kelsey Kristine (2020). Kan et virus reversere klimaendringene? Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
  • Henriksen, Marin Kristine; Johnsen, Svein Åge Kjøs & Rydstedt, Leif W (2019). Internal recovery from work-related stress: The effect of lunch break interventions during winter.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum