– Kraftfull satsing i regionen

Høgskolen i Innlandet sitt nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft ble offisielt åpnet i Kongsvinger fredag. Senteret skal bidra til å få til det grønne skiftet her til lands.

Bilde av tre personer som klipper en snor

Rektor på Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, klipper snora til det nye forskningssenteret i Kongsvinger sammen med ordfører i byen, Eli Wathne, og senterets nye leder, Bård Tronvoll.

Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit

I et tett samarbeid med næringslivet, og med nesten 100 millioner kroner i ryggen, var det rektor på høgskolen, Peer Jacob Svenkerud, som fikk æren av å klippe snora til det nye og unike senteret.

Foran sentrale politikere, samarbeidspartnere, gjester og kollegaer understreket rektor viktigheten av det nye senteret i åpningstalen sin.

– Senteret er en kraftfull satsing i regionen, og et eksempel på hvordan vi som høgskole ønsker å bidra. Vi ønsker å være relevante og jobbe med spørsmål som betyr mye for samfunnet, og vi ønsker at dette skal skje i tett samarbeid med næringslivet og andre i omverdenen vår.

Rektor på høgskolen gratuleres av direktør i Forskningsrådet
Mange som ville gratulere høgskolen med nytt forskningssenter, blant annet Forskningsrådet ved direktør Mari Sundli Tveit.
(Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit)

Bidra til det grønne skiftet

Senter for digitialisering og bærekraft (CREDS) er det formelle navnet på nyskapningen som skal holde til på Høgskolesenteret i den gamle festningsbyen ved Glomma. 

CREDS er altså et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og høgskolen selv.

Det nye senteret har som mål å jobbe sammen med næringslivet for å bidra til bærekraftig og digital omstilling. Og næringslivet har stilt opp i monn.

Det er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med 20 regionale og nasjonale bedrifter med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner.

100 millioner kroner er sikret som startkapital til senteret.

– Jeg ønsker at vi skal være en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapspådriver i å forstå det grønne skiftet. Vi skal hjelpe virksomheter i en omstillingsprosess med et mål om å være mer bærekraftig, forteller mannen som skal lede senteret, professor Bård Tronvoll.

– Helt konkret - hva skal dere forske på?

– Vi skal forsøke å forstå og hjelpe virksomheter til omstilling. I en grønn omstilling ser vi at digitalisering er en av nøklene for å få dette til, forteller Tronvoll.

Ordfører i Kongsvinger holder tale
Ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne, hadde mange grunner til å smile bredt på dagen det nye forskningssenteret i byen, kommunen og regionen åpnet offisielt.
(Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit)

Under åpningen av senteret fredag ga direktør i Norges Forskningsråd, Mari Sundli Tveit, sine tanker om senterets plass og muligheter i det grønne skiftet.

Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, Lise Selnes (Ap), holdt innlegg om forskningspolitikk for fremtiden.

Ordfører i Kongsvinger kommune, Eli Wathne, snakket om temaet "Fra det globale til lokale! Kongsvingerregionen som vertskap for CREDS", og var tydelig på betydningen av dette senteret for regionens del.

– Dette er en stor dag som vi har sett fram til lenge! 

Og hun fortsatte.

– Jeg kan love at vi i Kongsvingerregionen også føler et sterkt eierskap til senteret, for dette har vi fått til sammen, høgskole, Høgskolesenteret, næringsliv, Kosser Innovasjon, kommuner og fylkeskommunen.

I tillegg til disse holdt også forskere ved senteret og andre inviterte gjester fra næringslivet og andre samarbeidspartnere innlegg under åpningsfesten fredag ettermiddag.

Vil styrke høgskolen 

Folk i en forelesningssal
Det var mange som hadde tatt turen til den offisielle åpningen av CREDS fredag ettermiddag.
(Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit)

Senteret skal samarbeide tett med Høgskolesenteret i Kongsvinger, Klosser Innovasjon, Industriklyngen 7sterke, Telenor, SSB, NCE Heidner og øvrige næringsklynger i Innlandet.

Og ikke minst skal det gjennom forskningssenterets aktiviteter etableres koblinger mellom bedrifter, studenter og forskere for å sikre næringsrettede FoU-prosjekter, masteroppgaver og internships.

I tillegg til dette vil senteret i seg selv ha 18 medarbeidere, der 6 av disse er doktorgradsstipendiater. 

– Mange jobber med bærekraft og det grønne skiftet – hva skiller dere fra andre, Bård Tronvoll? 

– CREDS skal hjelpe virksomheter til å legge om til å bruke mindre ressurser eller bruke de bedre. Gjennom dette skal vi kunne hjelpe virksomhetene med å finne nye forretningsmuligheter. Det er få slike sentre som fokuserer på næringslivets omstilling. 

– Hvorfor er det viktig med et slikt senter? 

– Næringsliv og virksomheter er en av hovedaktørene for at Norge skal klare å nå miljømålene våre i fremtiden, sier en meget tydelig Bård Tronvoll.

Hele gjengen som skal drive CREDS på trappa utenfor huset
Hurra og velkommen til det nye forskningssenteret for digitalisering og bærekraft i Kongsvinger, CREDS! Professor og leder av senteret Bård Tronvoll i spissen av gjengen som har jobbet mye for å få på plass nyskapningen.
(Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit)

CREDS logo

Emneord: CREDS, Senter for digitalisering og bærekraft, Kongsvinger Av Ole Martin Ringlund
Publisert 30. sep. 2022 15:00 - Sist endret 4. okt. 2022 08:27