Nytt forskningssenter skal bidra til det grønne skiftet

I et tett samarbeid med næringslivet, og med nesten 100 millioner kroner i ryggen, åpner denne uka Høgskolen i Innlandets nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft i Kongsvinger.

Bilde av Bård Tronvoll på trappa til Høgskolen i Innlandets avdeling i Kongsvinger

Professor Bård Tronvoll ønsker velkommen til det nye forskningssenteret for digitalisering og bærekraft i Kongsvinger som han skal lede.

Foto: HINN/Jørgen Flint

Senter for digitialisering og bærekraft (CREDS) er det formelle navnet, og skal holde til på Høgskolesenteret i den gamle festningsbyen ved Glomma. 

30. september er det høytidelig åpning av CREDS som er et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og høgskolen selv.

– Jeg ønsker at vi skal være en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapspådriver i å forstå det grønne skiftet. Vi skal hjelpe virksomheter i en omstillingsprosess med et mål om å være mer bærekraftig, forteller mannen som skal lede senteret, professor Bård Tronvoll.

Pådriver for omstilling

Det nye senteret har altså som mål å jobbe sammen med næringslivet for å bidra til bærekraftig og digital omstilling. Og næringslivet har stilt opp i monn.

Det er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med 20 regionale og nasjonale bedrifter med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner. 100 millioner kroner er sikret som kapital til senteret.

– Helt konkret - hva skal dere forske på?

– Vi skal forsøke å forstå og hjelpe virksomheter til omstilling. I en grønn omstilling ser vi at digitalisering er en av nøklene for å få dette til, forteller senterleder Bård Tronvoll.

Han sier CREDS kort og godt skal være en pådriver i forskningen for å muliggjøre bærekraftige virksomheter og samfunn.

– Innenfor bærekraft vil fokuset mye gå i retning av hva virksomheter kan gjøre for å gjennomføre en vellykket omstilling, for eksempel gjennom å tenke på sirkulær økonomi, forteller Tronvoll.

Bilde av en grønn klode - illustrasjon
Hvordan vi best kan ta vare på koden vår og bidra til det grønne skiftet er noe av det nye forskningssenteret skal drive med. Intet mindre. (Illustrasjonsfoto Colourbox)

Vil styrke høgskolen 

Senteret skal samarbeide tett med Høgskolesenteret i Kongsvinger, Klosser Innovasjon, Industriklyngen 7sterke, Telenor, SSB, NCE Heidner og øvrige næringsklynger i Innlandet.

Og ikke minst skal det gjennom forskningssenterets aktiviteter etableres koblinger mellom bedrifter, studenter og forskere for å sikre næringsrettede FoU-prosjekter, masteroppgaver og internships.

I tillegg til dette vil senteret i seg selv ha 18 medarbeidere, der 6 av disse er doktorgradsstipendiater. 

– Høgskolen i Innlandet har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør som bidrar til grønn omstilling. Dette senteret vil være sentralt i denne satsningen, og etableringen er et eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe, sa en stolt rektor Peer Jacob Svenkerud i et intervju med Khrono i juli.

– Mange jobber med bærekraft og det grønne skiftet – hva skiller dere fra andre, Bård Tronvoll? 

– CREDS skal ta et verdiskapingsperspektiv i det grønne skiftet. Det vil si vi skal hjelpe virksomheter til å legge om til å bruke mindre ressurser eller bruke de bedre. Gjennom dette skal vi kunne hjelpe virksomhetene med å finne nye forretningsmuligheter. Det er få slike sentre som fokuserer på næringslivets omstilling. 

– Hvorfor er det viktig med et slikt senter? 

– Det er relativt lite forskning på næringslivets og virksomheters evne til omstillingen. Dette gjelder både for å bedre miljøet og for å være konkurransedyktig. Næringsliv og virksomheter er en av hovedaktørene for at Norge skal klare å nå miljømålene våre i fremtiden, avslutter Bård Tronvoll.

Kontaktinformasjon

Bilde av Bård Tronvoll
Professor
E-post
bard.tronvoll@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 39

Relatert informasjon

 

Emneord: CREDS, senter for digitalisering og bærekraft Av Ole Martin Ringlund
Publisert 27. sep. 2022 14:30 - Sist endret 29. sep. 2022 13:12