5G skal sette fart på skogbruket

Fjernstyring av vedlikehold på skogsmaskiner ved bruk av AR- og VR- teknologi, digital støtte til hogstprosessen, og bruk av droner med ny 5G-teknologi. Dette skal testes i et nytt EU-prosjekt. 

Hogstmaskin i arbeid

AR og VR, fjernstyring og droner inntar skogbruket. Nå er et stort europeisk forskningsprosjekt i gang med Høgskolen i Innlandet på laget (foto: JR Forestry). 

Formålet med prosjektet er å effektivisere og forbedre arbeidsprosessene for skogbruket og skogsindustrien ved hjelp av ny mobilteknologi.

Gjennom bruk av AR- og VR-teknologi skal vedlikehold på skogsmaskiner skje ved fjernstyring. Videre omfatter prosjektet digital støtte til hogstprosessen, og droner skal visualisere skogen for beregning av mengde, kvalitet og pris. Alt dette er mulig med 5G-teknologi, og skal testes i det nye EU-prosjektet.

Fra norsk side er Høgskolen i Innlandet ved forskningssenteret CREDS med i prosjektet, sammen med Telenor Research and Innovation og Klosser innovasjon. 

Hovedmålet er å legge til rette for en digital og bærekraftig skogbrukssektor og utvikle smarte kommunikasjonsløsninger for skogbruksnæringen. Flere piloter er under planlegging. 

Nye forretningsmodeller

Forskningssenteret CREDS ved Høgskolen Innlandet vil bidra med forskning på nye forretningsmodeller og forretningsmuligheter som følge av økt digitalisering. CREDS vil også ha ansvar for deling av resultater av prosjektet i Norge og Europa.

– Vi vil bidra gjennom å forske på nye forretningsmodeller som følge av tilgang på ny teknologi, forteller leder for forskningssenteret Bård Tronvoll.

Professoren jobber nå med prosjektet sammen med førsteamanuensis Giuseppe Calignano og flere andre forskere ved Høgskolen i Innlandet. 

portrett med de tre norske aktørene
Per Jonny Nesse i Telenor Research and Innovation, Lars Gillund i Klosser Kongsvinger og professor Bård Tronvoll fra Høgskolen i Innlandet deltar i det nye 5G-prosjektet som skal skape bedre betingelser for skogbruket.

Prosjektet involverer allerede flere norske bedrifter som skal få direkte nytte av prosjektet, og flere vil bli koblet på i løpet av høsten.

En av aktørene som har koblet seg på prosjektet er Nortømmer AS. Christopher Rolsdorph som er COO/CTO i selskapet bekrefter viktigheten av å være med på den digitale utviklingen:

– Nortømmer ser stor verdi i at aktørene samles for å se muligheter i bruk av ny teknologi. Spesielt innen sanntidsoverføring av data, dekning i områder som i dag er vanskelig tilgjengelige, og innen bruk av droner til kartlegging og dokumentasjon, ligger det nye muligheter. Det er også spennende å se hvilke nye samarbeidsformer som kan komme ut av dette.

Fakta om prosjektet COMMECT:

  • Prosjektet har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner over tre år.
  • Formålet er å forbedre vilkårene for virksomheter lokalisert i distriktene i fem ulike land i Europa (Danmark, Serbia, Tyrkia, Luxembourg og Norge) gjennom digitalisering og tilgang til private 5G- og IoT-nettverksløsninger.
  • Norske partnere er Klosser Innovasjon, Telenor Research and Innovation og Høgskolen i Innlandet ved Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS). 16 andre partnere er med i det EU-finansierte forskningsprosjektet.

Kontakt:

Bilde av Bård Tronvoll
Professor
E-post
bard.tronvoll@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 39

 

Publisert 4. nov. 2022 12:08 - Sist endret 4. nov. 2022 13:34