Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder Euro for perioden 2021-2027. 

Gjennom tiltaket KA131 (europeisk mobilitet i høyere utdanning) Erasmus+ stipend gjelder følgende aktiviteter: studie-/praksismobilitet for studenter og ansattmobilitet.

Reisemål

Studenter kan reise til en av våre partnere i EU-landene, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og Storbritannia (frem til juni 2023). De som ønsker å reise til andre institusjoner enn våre partnere, vil ikke motta et Erasmus+ stipend. 

Stipendmuligheter

Som student

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekassen for utdanning. Ved studierelatert utveksling til våre Erasmus+ partnere gis det et ekstrastipend på opptil 410-460 Euro per måned avhengig av hvor de reiser. For praksisrelatert utveksling ligger dette beløpet på 560-610 Euro per måned. Stipendet kommer i tillegg til støttet fra Lånekassen, skal ikke tilbakebetales.

Satser:

 • 460 Euro per mnd. for studie, 610 Euro per mnd. for praksis: Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia
 • 410 Euro per mnd. for studie, 550 Euro per mnd. for praksis: øvrige programland

Erasmus+ tilbyr også tilleggsstipend for studenter med færre muligheter (250 Euro per mnd.) og en top-up for grønne reiser (50 Euro). For å få mer info, ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested.

Som ansatt

Gjennom Erasmus+ kan HINN ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Dette gjelder både for vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger. For mer info og satser for ansattmobilitet, klikk her.

Som Ph.d.-kandidat

Ph.d.-kandidater kan reise enten som ansatte (opplæringsopphold) eller med studentstatus (langt- eller korttidsopphold). Ph.d. «studenter» som reiser på kortiddsmobilitet mottar € 70 per dag fra dag 1 til 14, og € 50 per dag fra dag 15 til 30. En reisedag før og en reisedag etter aktiviteten kan også dekkes. For langtidsopphold se studie- praksisopphold reglene øverst.

Varighet

 • Studier/praksis: 2 til 12 måneder på hvert studienivå (bachelor, master, Ph.d.)
 • Ansatte (undervisning eller opplæring): 2 dager til 2 måneder
 • Ph.d.-kandidater (korttidsmobilitet): 5 til 30 dager.  
Ghent, Belgia (foto: Stefan Galescu / unsplash.com)

Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger, og vil tillegg til støtten fra Statens Lånekassen få et ekstra Erasmus-stipend.

 

Erasmus+ sjekkliste for studenter:

Før avreise:

 1. Fyll ut Online Learning Agreement (papirbasert Traineeship Agreement for praksisstudenter). Internasjonal koordinator på ditt studiested vil veilede deg gjennom prosessen. Skjemaet må signeres (digitalt) av studieprogramansvarlig (SPA) ved ditt studie og internasjonal koordinator ved HINN. Dette er en godkjennelse på at emnene/praksisen kan innpasses i din grad.
 2. Fyll ut skjema for kontoopplysninger og send dokumentet digitalt (word-fil) tilbake til internasjonalt koordinator. 
 3. Signer Grant Agreement - du mottar informasjon når dokumentet er klar til signering (dokumentet viser hvor mye stipend du får, og er individuelt kalkulert etter perioden i utlandet). 
 4. Fyll ut online språktest (OLS) - testen er obligatorisk og sjekker dine kunnskaper i undervisningsspråket ved utvekslingsstedet.

Etter ankomst:

 1. Lever Arrival Form signert av internasjonal koordinator ved institusjonen i utlandet.

Når dokumentene er levert til internasjonalt kontor ved HINN, settes i gang utbetalingen (90%) av Erasmus-stipendet. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.

Etter hjemkomst:

 1. Fyll ut Erasmus+ rapport (kommer på e-post fra EU).
 2. Lever Traineeship Certification (kun for praksisstudenter).

Utbetalingen (10%) settes i gang når det ovennevnte er levert. Det kan ta oppimot 4 uker til du får pengene på konto.

Bærekraft og inkludering

Foto: Alexander Abero (unsplash.com)

Ved å reise miljøvennlig kan du få 50 EUR ekstra (engangsbeløp), pluss opp til 4 reisedager med stipend. For å kunne motta stipendet, du må dokumentere at over 50% av reisen bestå av miljøvennlige transportmidler som buss eller tog.

Studenter med færre muligheter (personer med lærevansker, fysiske funksjonsnedsettelser, helseproblemer, økonomiske, sosiale og geografiske utfordringer eller som opplever kulturelle forskjeller) og studenter med barn kan søke ekstra stipend under den ny programperioden. Kontakt internasjonalt kontor på ditt studiested for å få mer informasjon.