English version of this page

Publisere og arkivere forskning

Informasjon om muligheter, retningslinjer og krav ved publisering av forskningsresultater.

Hvor skal du publisere?

Det er flere ting du bør tenke på når du skal publisere:

  • Hvilke tidsskrift publiserer artikler innen temaer som er relevante for deg?
  • Er tidsskriftet godkjent som vitenskapelig i den norske publiseringsindikatoren?
  • Kan du publisere med åpen tilgang?
  • Hvor synlig blir artikkelen hvis du publiserer i et gitt tidsskrift?
  • Er tidsskriftet indeksert i de viktigste søketjenestene og databasene?
  • Beholder du opphavsretten til artikkelen din?

Hvor skal du publisere?