Kilder og publisering

Her finner du informasjon om hva biblioteket kan hjelpe deg med innen forskningsstøtte: systematiske litteratursøk, referansehåndtering, publisering, egenarkivering og åpen forskning.