Vil øke kompetansen på offentlig planlegging

Fra høsten 2021 tilbyr HINN videreutdanning i realistisk regional og lokal planlegging som et ledd i å øke kompetansen på offentlig planlegging i Innlandet. 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har bevilget midler for utvikling av videreutdanning i Realistisk regional og lokal samfunnsplanlegging fra høsten 2021 til en videreutdanningen som tilbys henholdsvis ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet (HINN). Bakgrunnen for etableringen av studiet er å følge opp Stortingets vedtak om å øke etter- og videreutdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

HINN har tatt utgangspunkt i Innlandets utfordringer knyttet til folketallsutvikling og aldring samtidig med den primære begrunnelsen for satsinga fra stortingets side: Å øke kompetansen hos Innlandets planleggere på temaene; samfunnsplanlegging, planlovgivning, politisk styring og medvirkning i planprosesser, framtidstenkning og realisme i planlegging og politikkutvikling. Undervisningsplanen er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med KS Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Studietilbudet henvender seg til de som arbeider med eller ønsker å arbeide med samfunnsplanlegging i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig sektor samt politikere.

Informasjon om studiet

Studiet gjennomføres på deltid fra oktober 2021 - april 2022.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger. Det legges stor vekt på at studentene skal arbeide med konkrete og praktiske oppgaver hentet fra egen arbeidshverdag som planlegger eller politiker.

Søknadsfristen er 1. september 2021. Studiestart og den første  samlingen er på Lillehammer 21. – 22. oktober 2021.

Studieplan:  Realistisk regional og lokal samfunnsplanlegging

Mer informasjon

Søknadsfrist: 1. september 2021

Kontaktpersoner: 

Fagansvarlig: Førsteamanuensis  Aksel Hagen

Administrativt ansvarlig: Prosjektleder  Line Kristiansen

Av Gro Vasbotten/Line Kristiansen
Publisert 20. aug. 2021 15:05 - Sist endret 20. mai 2022 11:39