Realistisk regional og lokal samfunnsplanlegging

Ønsker du å utvikle din kompetanse på samfunnsplanlegging, planlovgivning, politisk styring og medvirkning i planprosesser, framtidstenkning og realisme i planlegging og politikkutvikling?

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
6 mnd
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Oktober (21. oktober 2021)
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
30. sep. 2021

Om utdanningen

Bakgrunnen for etablering av studiet er å følge opp Stortingets vedtak om å øke etter- og videreutdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget midler for utvikling av tilbudene ved hhv. Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet. 

Studiets innehold:

 • Samfunnsplanlegging og forming av samfunnet, lokalt og regionalt.
 • Planlovgivning: Plan- og bygningsloven som det grunnleggende og førende lovverket for samfunnsplanlegging, samt Kommuneloven, Folkehelseloven og andre sentrale lover med planbestemmelser og –ambisjoner.
 • Realisme og ærlighet i planlegging og politikkutvikling – både i planleggingens teorier og planleggingens praksis.
 • Planleggingens teorier – modeller – metoder, i teori og praksis.
 • Ulike former for framtidstenkning som inngår i det å planlegge for mulige framtidige situasjoner.
 • Innovative planlegging – som metode/arbeidsform i praktisk planlegging.
 • Temaet bærekraft og FNs klimamål som en del av grunnlaget for samfunnsplanlegging, samt hvordan slik planlegging fremmes
 • Politisk styring og medvirkning i planprosesser
 • Planutfordringer og planforutsetninger som er særlig relevante for studieemnet ‘Realistisk planlegging’.
 • Konkrete planleggingscase fra Innlandet som er særlig relevante for studieemnet ‘Realistisk planlegging’

Samlingsdatoer

Det er totalt fire samlinger:

 • Samling 1: 21. - 22. oktober 2021 - gjennomføres fysisk på Lillehammer
 • Samling 2: 18. - 19. november 2021- gjennomføres digitalt via verktøyet Zoom
 • Samling 3: 27. - 28. januar 2022 - gjennomføres fysisk på Hamar eller Elverum 
 • Samling 4: 10. - 11. mars 2022 - gjennomføres digitalt via verktøyet Zoom

Søknadsfrist og opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes.

Slik søker du

Søknad skjer via Lokalt opptak - på knappen "Søk opptak" .
Søknadsskjema finner du ved å velge: Betaling og oppdrag -> Betaling og oppdrag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høsten 2021 -> søkekode 7049: Realistisk planlegging

Søknadsfristen er 1. september 2021. Det vil være løpende opptak etter fristen ved ledige studieplasser.

Studieplaner og emner

.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Studieveileder

Bilde av Aksel Hagen
Studieprogramansvarlig