Toppkarakter til faglærerutdanning i musikk

Vår faglærerutdanning i musikk var blant studiene som fikk toppkarakter på det overordnede spørsmålet om studenttilfredshet i Studiebarometeret 2020.

På spørsmålet om de alt i alt er tilfreds med studieprogrammet de går på fikk studiet full pott fra samtlige studenter som svarte, nemlig 5 på skalaen som går fra 1 til 5. Det plasserer studiet i en eksklusiv gruppe, da kun seksten studier i Norge fikk tilsvarende resultat i Studiebarometeret 2020. 

Les om resultatene i Studiebarometeret 2020 her

Blant de tilfredse studentene er Heine Tobias Gillerhaugen. Han startet opprinnelig på årsstudium i musikk hos oss, men trivdes så godt at han som mange andre søkte seg videre til faglærerutdanningen i musikk.

 - At studiet får toppkarakter er velfortjent siden det er veldig mye å like med studiet. Det sosiale miljøet blant studentene er unikt, og fagmiljøet er sterkt med hyggelige og kunnskapsrike lærere som gjør at vi utvikler oss hele tiden. De ser våre sterke sider, og er gode støttespillere for oss studenter, sier Heine.

Flyttet til Hamar med kjæresten

Men det var litt tilfeldig at Heine endte opp med musikkstudier på studiested Hamar. 20-åringen var nemlig litt usikker på hva han skulle gjøre etter å ha gått studiespesialisering på Dokka videregående skole. Men han hadde alltid vært interessert i musikk, og da kjæresten bestemte seg for å starte på lærerstudier hos oss i Hamar ble han med for å ta årsstudium i musikk.

- Det året ble mye bedre enn jeg trodde, så jeg innså ganske raskt at jeg ønsket å søke meg inn på faglærerutdanningen. Det første året er tilnærmet likt på de to studiene, så prosessen gikk smertefritt. Vi hadde det veldig gøy fra første stund, og rundt 10 av mine medstudenter søkte seg over slik som meg, erindrer Heine.

Praksis hvert år

Faglærerutdanningen i musikk gir undervisningskompetanse i grunnskolen, videregående opplæring, kulturskolen og i det frivillige musikklivet. Studentene har også anledning til å fordype seg i hovedinstrument, samtidig med at de lærer om blant annet formidling, musikkpedagogikk og musikkhistorie. Studiet har praksis alle de tre årene, noe Heine har fått glede av.

Det første året var han i praksis ved Fagerlund skole i Brumunddal. Så har han også hatt praksis hos Ingeberg skole i Hamar kommune.

- Praksisen er lagt opp slik at vi skal få erfaring i lærerrollen på ulike nivåer. Nå er jeg i en ungdomsskole, og senere skal jeg i praksis på videregående eller en folkehøyskole, forklarer Heine, som selv liker aller best å være musikklærer for enkeltelever litt opp i årene, og ser for seg å jobbe i en kulturskole etter fullførte studier.

Heine valgte gitar som hovedinstrument det første året. Nå i år nummer to valgte han studioarbeid, som kort fortalt handler om hvordan de som musikere arbeider i studio.

- Lærerne våre er i helt i toppklassen i Norge. Vi som studenter gjør nesten kun ting vi selv synes er gøy, så får vi litt pedagogikk og didaktikk som fyller ut. Det første året var nesten slik jeg ser for meg at det er å være på folkehøyskole. Vi gjør det vi vil og elsker å drive med, og får en utdannelse i tillegg, sier Heine.

Musikkstudiene ved Høgskolen i Innlandet består ifølge Heine av så godt som alle mulige personligheter. Du har de helt ferske som ser på musikk som en hobby, til allerede dyktige musikere som selv før studietiden kan mye om noter og formidling.

- Har utviklet meg enormt

- Dette store spekteret gjør studiemiljøet veldig bredt og innholdsrikt. De aller fleste passer inn i miksen både på faglærer og årsstudiet i musikk, mener Heine.

Han beskriver studiemiljøet som inkluderende og utviklende. Selv var han før studiene selvlært på gitar og hadde knapt spilt med andre.

- Jeg har utviklet meg enormt som musiker gjennom å spille med andre. Det handler mye om tiden og energien man legger i det. Jeg spiller også litt i band. Mange på studiet vil bli musikere, men ønsker en utdannelse i bunnen for å sikre seg for fremtiden slik at de har flere ben å stå på, sier Heine.

Har mange valgmuligheter

Selv har han ikke helt bestemt seg for hva fremtiden bringer. Først må han bestemme seg for hvilket instrument han skal fordype seg i det siste året. Et mulig scenario han ser for seg er å jobbe i videregående eller i en kulturskole, samtidig med at han satser på egen musikkarriere og kanskje tar en master ved siden av om tiden strekker til. Master i kultur- og språkfagenes didaktikk med fordypning i musikk hos oss er en god mulighet.

- For meg handler mye om å få gode kontakter i bransjen her i Hamar. Drømmen er å jobbe med musikk som studiomusiker og med artister.

Studieomtaler

Årsstudium i musikk

Faglærerutdanning i musikk 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. aug. 2021 14:37 - Sist endret 26. aug. 2021 12:32