Sigrid studerer krisehåndtering - vil bli politi

Relevant, nyttig og interessant. Slik beskriver Sigrid Flatås Storli bachelor i beredskap og krisehåndtering ved studiested Rena.

Sigrid er 24 år gammel, kommer fra Oppdal, og går tredje året på bachelor i beredskap og krisehåndtering. Målet hennes på sikt er å komme inn på Politihøgskolen, og hun valgte denne bachelorgraden for å få relevant studieerfaring – samt stille sterkere til opptaket på Politihøgskolen.

- Drømmejobben min er helst å bli politi, men gjennom studiet har jeg også begynt å vurdere brannvesenet som en fremtidig arbeidsplass, sier hun.  

Lærer om risiko og stressmestring

Bachelorgraden gir studentene god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser. Sigrid syns studiet er interessant og tilpasset for studenter med jobb.

- Studiet går mye ut på å vurdere risiko og tiltak, ledelse, organisering og teamarbeid. Et av emnene handler om mestring og stress. Vi setter oss blant annet inn i hvordan ulike kriser, uønskede og uventede situasjoner kan påvirke mental helse, og ulike faktorer som kan påvirke mestringsevne.

Studentene arbeider også med relevant juss, etikk og metode-emner som forbereder dem til selve bachelorskrivingen.

Sigrid beskriver studiet som interessant, og godt tilpasset for studenter med jobb. I tillegg syns hun studiet er svært relevant, særlig nå i disse koronatider.

- Det er svært relevant, uavhengig av om man jobber i nød- og støtteetater eller ikke. Alle utøver en viss form for beredskap i alle bedrifter, men også hjemme som f.eks: boligsikring og sikring av personlige opplysninger, passord osv. Særlig etter mars 2020 er det blitt en sentral og merkbar del av hverdagen til alle.  

Samlingsbasert med mye selvstudium

Denne bacheloren er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger på 2-4 dager per semester. Studiet krever derfor selvdisiplin og interesse for emnene, siden det er mye selvstudium.

Covid-19 har også bidratt til at det har blitt mer nettbasert, men på tross av dette forteller Sigrid at det er et godt studentmiljø hvor studentene er engasjerte og interesserte. I tillegg syns hun at hennes medstudenter er flinke til å kommunisere med hverandre.

- Selv om vi ikke møtes så ofte, opplever jeg at vi har et godt miljø. Vi har ulike forum hvor det er mulig å snakke og diskutere sammen. Medstudentene mine er også flinke til å ta opp ting dersom det er noe, samt at mange er flinke til å hjelpe og svare hverandre.

Sigrid forteller også at de har gjennomført noen øvelser via krisehåndteringsprogrammet Rayvn, hvor de trente på å kommunisere, f.eks. melde tilgjengelighet, delegere oppgaver, bekrefte meldinger osv – noe som hun opplevde som svært interessant.

Passer for den samfunnsinteresserte

Opptakskravet på bachelor i beredskap- og krisehåndtering er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse. Med andre ord er det ikke krav om andre forkunnskaper, men Sigrid vil likevel anbefale to ting.

- Vær interessert i samfunnet, for da er det lettere å forstå emnene. Også er det greit å ha gode engelskkunnskaper, siden en god del av pensum er på engelsk. Ikke misforstå meg, det er mest pensum på norsk, men det er greit å være nokså flink slik at man slipper å bruke oversetterprogram så mye.

Kvalifisert for master

Denne bacheloren gir deg muligheten til å studere videre på masternivå ved høgskoler og universiteter i både inn- og utland. Ved Handelshøgskolen Innlandet kan du ta en master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA). Etter studiet ønsker ikke Sigrid å studere videre.

- Jeg har bestemt meg for å ta et friår fra studier. Jeg skal søke etter jobber som er relevant for bachelorgraden, slik at jeg kan få ta i bruk den. Mens jeg venter på jobb eller studieplass på Politihøgskolen, fortsetter jeg bare med de jobbene jeg har.

Studieomtale

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert

Av Alexandra Askeland
Publisert 20. aug. 2021 14:36 - Sist endret 26. aug. 2021 11:49