Klart for forskningsdager i Innlandet

Hva sier forskningen om ungdommen i dag? Og blir du med på forskertog på Dovrebanen? Forskningsdagene går av stabelen fra 22. september.

– Forskerne ved høgskolen er involvert i flere hundre forskningsprosjekter. Forskningsdagene er en mulighet til å vise fram det arbeidet vi gjør, sier prorektor samfunnskontakt ved Høgskolen i Innlandet, Jens Uwe Korten.

Nasjonal festival

Forskningsdagene er en nasjonal festival som skal vie oppmerksomhet til forskning. Hvert år holdes en rekke arrangementer landet rundt, med universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og andre som arrangører.

I år varer Forskningsdagene fra 22. september til 3. oktober og har «fred og konflikt» som overordnet tema. 

Les mer om forskningsdagene og se alle arrangementer under festivalen

– Vi har satset betydelig på noen store arrangementer under årets festival. For eksempel skal vi arrangere forskerkveld om dagens ungdom på Lillehammer og la doktorgradsstipendiater konkurrere om å gi den beste populærvitenskapelige presentasjonen av forskningen sin på Hamar, sier Korten. 

Programmet inneholder arrangementer på både dag og kveldstid. 

– Det er viktig for oss å få forskningen vår ut til folk. Derfor får togpassasjerer på Dovrebanen høre om reiseliv og utfordringer, mens toget passerer gjennom Gudbrandsdalen. Deltakerne kan også være med på et frokostarrangement på Lillehammer stasjon og et lunsjarrangement på Otta, sier Korten.

Se oversikt over arrangementer under Forskningsdagene ved Høgskolen i Innlandet 

Betydelig forskning ved HINN

Forskning er en svært sentral del av høgskolens virksomhet. Høgskolen har over 220 forskerårsverk, og forskerne våre publiserer nesten 500 bøker og artikler i året innen en rekke ulike fagfelt.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved HINN skal holde høy internasjonal kvalitet, og ha en tydelig nasjonal og regional relevans.

Derfor samarbeider vi også tett med arbeids- og samfunnsliv både regionalt og nasjonalt. 

– Vi ønsker å være med å utvikle regionen gjennom forskningen vår. Forskningsmiljøene våre påtar seg også forskningsoppdrag for eksterne oppdragsgivere, og mange forskere bidrar i offentlige utredninger og utvalg, sier Jens Uwe Korten.

Publisert 2. sep. 2021 10:23 - Sist endret 2. sep. 2021 10:23