Lektorutdanning i språkfag

Vil du inspirere, utfordre og formidle kunnskap innen språk? Med en profesjonsutdanning med spesialisering i engelsk eller norsk, stiller du sterkt i et stort arbeidsmarked.

Studiested
Hamar
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
I et klasserom der elever sitter på pulter på rekker. En mannlig lærer holder fram ei bok eller et brett, og elevene rundt strekker seg for å se. Den mannlige læreren har kort, brun-grått hår, har svarte briller, blå t-skjorte og svart bukse. Sju elever av begge kjønn er synlige i bildet. De har ulik hårfarge/-lengde, og har grå og duse farger på klærne.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Studiestart

Informasjon om studiestart finner du på denne siden: https://www.inn.no/for-studenter/studiestart/studiestart-hamar/

Om utdanningen

Lektorutdanningen i språkfag er en femårig profesjonsutdanning der du spesialiserer deg i enten norsk eller engelsk på masternivå. Lektorutdanningen er en lærerutdanning som kvalifiserer deg til undervisning på 8.-13. trinn i ungdomsskolen og videregående skole.

I tillegg til norsk eller engelsk som masterfag, velger du et støttefag som du også får undervisningskompetanse i. Du kan velge enten samfunnsfag, norsk eller engelsk som støttefag. Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet obligatorisk praksis. Praksis er i hovedsak lagt til videregående skole, men det er også noen uker i ungdomsskolen.

Jobbmuligheter

Lektorutdanning i språkfag kvalifiserer for tilsetting i lektorstilling i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket som krever høy kompetanse. 

Praktisk informasjon

I det første studieåret skal du velge norsk eller engelsk som blir masterfaget ditt (Fag I). I tillegg har du 15 studiepoeng pedagogikk og veiledet praksis i det første studieåret.

I det andre studieåret starter du med Fag II, og da kan du velge mellom enten samfunnsfag eller det andre språkfaget (engelsk eller norsk).

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om 35 skolepoeng

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

Tar du en grunnskolelærer- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene.

Ordningen gjelder for studenter som startet utdanningen fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.

For deg som tar lektorutdanning for trinn 8-13

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen. Klikk her for å lese mer om denne ordningen på Lånekassens sider.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på lik linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over fem år. 

Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i hovedsak ved partnerskoler i Innlandet, i grunnskolen på 8.-10. trinn, og i videregående opplæring.
Oversikt over de enkelte skolene, informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet finner du her: https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/praksis-i-lererutdanningene/

Praksisstudiet 1. studieår i 2022/23 går over fire uker, i uke 4, 5, 6 og 7 i vårsemesteret 2023. Totalt 4 uker/20 dager med veiledet og vurdert praksisopplæring på trinn 8-10 i ungdomsskolen.

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksis.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Med engelsk i fagkretsen kan du reise på utveksling til en av høgskolens samarbeidspartnere i USA eller Storbritannia. Vi kan for eksempel varmt anbefale et semester ved det norske studiesenteret i York. Om du har valgt norsk som hovedfag, kan du reise til Karlstad eller til Danmark.

Det er også mulig å søke om utenlandsopphold ved andre egnede utdanningsinstitusjoner.
 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Fakultet for lærerutdanninger og pedagogikk.
 

Bilde av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
Studieveileder

Bilde av Inger-Kristin Larsen Vie
Studieprogramansvarlig

Praksiskoordinator