Fokus på forvaltning av kunstsamlingen

HiNN har en stor kunstsamling som befinner seg rundt på alle studiestedene.

Flagg av Thomas Hestvold fra 1992 er en del av Olympiasamlingen '94 og henger på plan 3 i høgskoleanlegget på Lillehammer. Foto: Gro Vasbotten/HiNN

Flagg av Thomas Hestvold fra 1992 er en del av Olympiasamlingen '94 og henger på plan 3 i høgskoleanlegget på Lillehammer. Foto: Gro Vasbotten/HiNN

En særskilt del av denne samlingen er Olympiasamlingen '94 som en kan se på studiested Lillehammer og som er den største samlingen kunst på noe norsk studiested. Det er spesielt denne samlingen denne artikkelen handler om. 

Sommeren 2020 fikk HINN negative mediaoppslag både i nasjonal og lokal presse med fokus på dårlig forvaltning av samlingen. Direktør for digitalisering og infrastruktur Marit Torgersen sier: - Det er aldri morsomt å få kritikk, og vi tar kritikken på alvor. Kunstsamlingen har stor verdi for oss både materielt og økonomisk, men kanskje først og fremst fordi den øker verdien til og setter et viktig preg på omgivelsene våre. Derfor vil forvaltningen av kunsten stå høgt på agendaen vår det kommende året, vi skal jobbe både på kort og lang sikt og bli enda bedre forvaltere, sier Torgersen videre.

Kunstutvalg

Allerede høsten 2019 satte høgskolen ned et kunstutvalg som skal bistå med kompetanse i både ivaretakelse og formidling av kunsten. På grunn av pandemien er utvalgets arbeid litt forsinket, men tidlig i oktober var det klart for møte i utvalget. 

Blant medlemmene i Kunstutvalget er kunstkonservator Johannes Rød som er en av landets fremste på sitt område. Rød hadde forut for møtet startet arbeidet med å vurdere tilstanden av verkene. En foreløpig tilstandsrapport er at tilstanden på samlingen er relativt god.  

Les mer om HINNs kunstutvalg.

Olympiasamlingen '94

Åsmund Torkildsen (Foto: Drammen museum)
Åsmund Thorkildsen (Foto: Drammen museum)

Invitert til møtet var også Åsmund Thorkildsen som er direktør ved Drammen museum. Thorkildsen var i sin tid var ansvarlig for oppbyggingen og utstillingen av Olympiasamlingen i forbindelse med OL på Lillehammer og det var også Thorkildsen som kurerte opphengningen av samlingen i høgskolens lokaler på Storhove like etter OL i 1994. Thorkildsen har vært en tydelig kritiker av høgskolens forvaltning av kunsten og hensikten med å møtes nå var å finne en retning på det videre arbeidet. - Jeg er til dels beroliget, sa Thorkildsen på møtet. Men, selv om det er grunn til å være noe kritisk, har en også fått med seg noen av de beste på kunstforvaltning i landet gjennom førnevnte Rød og det faktum at representanter fra Lillehammer kunstmuseum sitter i kunstutvalget. - Jeg synes vi har fått til en god dialog og dette gir grunn til optimisme for framtida, avslutter han. 

Skal ta ut forbedringspotensialet

På neste møte berammet i desember 2020 skal tilstandsrapporten for OL-samlingen gjennomgås og videre arbeidet med strategidokument med overordnede føringer for forvaltning av kunsten diskuteres. - Vi gleder oss til å fortsette arbeidet. Kunstsamlingen vår er viktig som miljøskaper på hele høgskolen, dette tar vi på alvor og vi satser på å bli stadig bedre, avslutter Marit Torgersen.

(Denne artikkelen ble første gang publisert på inn.no 16.10.2020)

Av Gro Vasbotten
Publisert 16. okt. 2020 10:15 - Sist endret 7. jan. 2022 09:11