Kunstutvalget ved HINN

Høgskolen i Innlandet forvalter kunst for store verdier. Kunstutvalget som ble etablert i 2020 skal bistå med kompetanse i både ivaretakelse og formidling av høgskolens kunst.

Høgskolens i Innlandet sin kunstsamling består av den verdifulle samlingen av samtidskunst på studiested Lillehammer som høgskolen fikk i gave etter OL i 94, kunstverk finansiert gjennom Kunst i det offentlige rom (KORO), andre gaver fra eksterne og noen egne innkjøpt.

Det å være en høgskole med et mylder av folk og aktiviteter gir spesielle utfordringer i å ta vare på kunsten. HINN har nå sitt eget kunstutvalg som skal være rådgivende i ivaretakelsen og formidlingen av høgskolens kunstsamling på alle seks studiesteder.

Kunstutvalgets medlemmer

De eksterne deltakerne i utvalget; Johannes Rød, konservator/kunsthistorier (ekstern) og Janeke Meyer Utne, kurator Lillehammer Kunstmuseum
De eksterne deltakerne i utvalget: Johannes Rød og Janeke Meyer Utne. Foto: Frode Skår/HINN.

Eksterne medlemmer

I tillegg til fire interne kompetente og engasjerte medarbeidere, består utvalget av de to eksterne representantene Johannes Rød, konservator og kunsthistorier anbefalt av Kunst i det offentlige rom (KORO), og Janeke Meyer Utne, kurator ved Lillehammer Kunstmuseum.

Interne medlemmer

Marit Torgersen, direktør for digitalisering og infrastruktur (utvalgsleder), Hanne Marit Haave, Trine Kampmann-Jensen,  Jan Aasen, Bjørn Arne Buer og Henriette Frisenberg Sundgaard.

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Verdier på mange måter

I forbindelse med etableringen av utvalget i 2020 sa direktør for digitalisering og infrastruktur Marit Torgersen dette: 

-Kunsten tilfører høgskolemiljøer stor verdi. Den skal både inspirere, provosere og engasjere, og er derfor plassert ut i høgskolens lokaler der folk ferdes i det daglige.

-Jeg er veldig glad for at vi nå har fått Kunstutvalget opp å gå, og at blant annet Lillehammer kunstmuseum, med sin kompetanse og posisjon både lokalt og nasjonalt, har vært så positive til å ville bistå oss i å ta enda bedre vare på kunsten vår. Med Janeke og Johannes med på laget sikres vi nødvendig kunstfaglig,  kurator- og konserveringskompetansen, avsluttet Torgersen.

Kontaktinformasjon

Leder 

Bilde av Marit Torgersen
Direktør for digitalisering og infrastruktur
E-post
marit.torgersen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 45

Sist endret 10. jan. 2022 10:57