Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Studiested
Hamar
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Søknadsfrist og opptak

Se utlyste stillinger

 

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Lise Iversen Kulbrandstad
Studieprogramansvarlig

Studieveileder