Nyere norsk litteratur

Er du interessert i norsk litteratur og ønsker faglig påfyll? Dette er et mastergradsemne som passer for deg som er opptatt av nyere litteraturhistorie og samtidslitteratur.

Studiested
Hamar
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
7. nov. 2021

Om utdanningen

Studiet gir muligheter til fordypning i deler av den nyere norske litteraturen og ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter til litterære tekster. Emnet gir kunnskap om hovedlinjene i de siste tiårenes litteraturhistorie, og vil gi særlig innsikt i et bestemt område. Det kan for eksempel være et toneangivende forfatterskap, en sentral tematikk, en diktart eller en sjanger. Temaområdet, forfatterskapet eller sjangeren som er fokus for emnet, vil variere.

Emneplanen for studiet finner du ved å klikke her

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer våren 2022:

Torsdager i uke 4, 6, 10, 13 og 18

Søknadsfrist og opptak

Studiet er søkbart i perioden 1. september til 1. oktober

Opptakskravet er minimum en 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller annen tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen engelsk, musikk eller norsk (eller 60 studiepoeng i ett av de tre fagene og 20 studiepoeng i et annet kultur- eller språkfag).

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Emnet kan innpasses i master i kultur og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
Studieveileder