Akuttmedisin for legevaktpersonell

Arbeider du på legevakt og ønsker faglig påfyll? Dette praktiske kurset i akuttmedisin foregår over to dager ved Terningen Arena. 

Studiested
Elverum
Studieform
Heltid
Studiepoeng
0
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel (For tiden ikke åpent for søking )
Pris
Kursavgift

Om kurset

Kurs i akuttmedisin er den praktiske delen av obligatorisk kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell og fastleger.

Kurset foregår over to dager i Høgskolen i Innlandets flotte lokaler ved Terningen Arena i Elverum. Høgskolen har en ny og fullt utstyrt øvelsesavdeling der kurset vil foregå. Høgskolen driver flere helserettede utdanninger, deriblandt bachelor i sykepleie, master i avansert klinisk sykepleie og spesialsykepleie innen anestesi, Intensiv og operasjon. Helsedirektoratet har akkreditert høgskolen som kursarrangør.

Gjennom kurset skal det gjennomgås praktisk trening på akuttmedisinsk undersøkelse, praktiske ferdigheter og øvelser på kliniske kasuistikker. Rammene for alle scenarier vil være gjenkjennbart fra deres hverdag.

Instruktørene er delvis ansatt hos høgskolen og delvis innleide instruktører. Alle instruktører vil ha lang erfaring fra både prehospitalt arbeid og instruktørvirksomhet. Ulike legevakter vil kunne ha ulike behov for innhold på kursene – ta kontakt så skal vi se på løsninger for å tilpasse dette.

Påmelding og forkunnskaper

Pretest/e-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til Høgskolen på kurs. Ta e-læringen her
Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis:

  • Leger: Godkjent av Legeforeningen med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs iakuttmedisin til videre- og etterutdanningen.
  • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Påmelding Akuttmedisin for legevaktpersonell

Du melder deg på her: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/institusjon

Obs: kurset har bindende påmelding.

Søknadsfrist og opptak

Hva koster det?

5300,- inkludert varm lunsj begge kursdager. 

Tilskudd relatert til kurset

Alle landets kommuner får tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften. Det dekkes kr 5000 i kursavgift per deltaker og kr 250 per deltaker for nettkurs dekkes. For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også kr 4000 i reise/oppholdsutgifter per deltaker.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med :

Studieveileder

Studieveileder