- Mange dører vil åpne seg etter fullført studium

Aude ønsker på sikt å jobbe i en utebarnehage. Derfor startet hun på bachelor i spesialpedagogikk.

Smilende kvinnelig student.

Aude ønsker etter fullført bachelor å jobbe i en utebarnehage. 

Bachelor i spesialpedagogikk

Aude Margrethe Ulsrud er 27 år og kommer opprinnelig fra Gran på Hadeland. Før hun begynte på bachelorgraden hos oss hadde hun allerede tatt en bachelor i arktisk friluftsliv. Drømmejobben hennes er å få en stilling i en utebarnehage, eller andre utendørsarenaer hvor pedagogikk og friluftsliv kombineres. Derfor ønsket hun å bygge på med en bachelorgrad til.

- Så langt synes jeg det er et spennende og lærerikt studium. Det har satt i gang tankeprosesser jeg ikke visste at jeg hadde, og jeg har lært å tenke på en helt ny måte når det kommer til spesialpedagogikk.

En tilrettelegger og forkjemper for barn

Å være spesialpedagog handler om å være en tilrettelegger for barn, unge og voksnes mulighet for å delta og utvikle seg, uavhengig av funksjonsnedsettelser, kjønn og etnisitet. På studiet lærer man blant annet om deltakelse og hva som gjør at man får muligheten til å delta, eller eventuelt ikke.

- Vi lærer om hvordan vi bryter ned barrierer som hindrer mennesker i likeverdig deltagelse i samfunnet, og om hvordan man kan utgjøre en forskjell, enten for enkeltpersoner eller ulike grupper.   

Det er nettopp dette Aude beskriver som det beste ved studiet. Følelsen av å kunne utgjøre en forskjell og bidra til å bygge ned barrierer som hindrer likeverdig deltagelse i samfunnet.  

Når det gjelder studiehverdagen forteller hun at den består av en god blanding av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium.

- Relativt få forelesninger er obligatoriske, i hvert fall i dette semesteret, men vi blir allikevel sterkt oppfordret til å delta på så mye som mulig. Fagmiljøet ønsker at vi skal bli selvstendige.

Hun forteller at de har sin første praksis i det andre året, som er en 15 dagers observasjonspraksis. Tredje året venter en 70 dagers arbeidspraksis, fortrinnsvis i England.

Med tanke på at Aude begynte studieløpet sitt midt under pandemien, har hun ikke rukket å bli så godt kjent med klassen sin. Til tross for dette, beskriver hun det sosiale miljøet i klassen som godt.

- Klassen er sammensatt, og vi er en god blanding av gutter og jenter med ulik bakgrunn og alder. Dette gir mange spennende perspektiver både fra mine medstudenter og fagmiljøet.

Liker Lillehammer som studiested

Grunnen til at Aude valgte å studere på Lillehammer er at hun beskriver stedet som en by med lave skuldre. Hun anbefaler førstegangsstudenter å bosette seg i byen.

- Vil du være en del av det sosiale livet, utover det som foregår på campus, eksempelvis på studenthyblene og i fadderuka, anbefaler jeg deg å bo i samme by som studerer i. 

Et godt fagmiljø

Til tross for lite fysisk undervisning, er også forholdet til forelesere noe hun trekker frem som positivt med studiet.

- Jeg har inntrykk av at det er et godt fagmiljø på Lillehammer. Det gjør at vi som studenter stiller sterkt, fordi vi har flere fagpersoner å støtte oss på.

Aude mener at en bachelor i spesialpedagogikk passer for alle som ønsker å jobbe med mennesker og bidra til at alle skal få samme muligheter uavhengig av hvor ulike de er i utgangspunktet. 

- Den viktigste «forkunnskapen» du stiller med, er en genuin interesse for mennesker og ønsket om å utgjøre en forskjell.

Åpner mange dører for fremtiden

Planen videre er foreløpig litt uklar, ifølge Aude. Med en bachelor i spesialpedagogikk kan hun jobbe i ulike stillinger i blant annet barnehage, skole, SFO, omsorgsboliger og asylmottak. I tillegg kan hun søke seg videre til en rekke mastere ved HINN, blant annet master i spesialpedagogikk og master i pedagogikk.

Aude ønsker å finne drømmejobben, men poengterer viktigheten av å være fleksibel i en søkeprosess.

- Jeg tenker at det viktigste i starten er å bygge en CV og skaffe relevant arbeidserfaring. Arbeidsmarkedet blir større og større for spesialpedagoger og jeg er helt sikker på at mange dører vil åpne seg etter fullført bachelor.

Av Amanda Thomassen Westerheim
Publisert 10. juni 2021 13:50 - Sist endret 25. aug. 2021 14:48