Bachelor i spesialpedagogikk

Ønsker du å arbeide for inkludering i møte med barn og unge? Ønsker du mer kunnskap om samspillet mellom individ, skole og samfunn? Da bør du vurdere å søke bachelor i spesialpedagogikk.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Å være spesialpedagog handler om å være en tilrettelegger og forkjemper for barn, unge og voksnes mulighet for å delta og utvikle seg, uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisitet, kjønn, seksualitet osv. Utdanningen gir deg kunnskap om hva som hindrer menneskets muligheter til samfunnsdeltagelse og hva du som pedagog kan bidra med for å redusere hindringene. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner det spesialpedagogiske fagfeltet, og vil gjennom praksis få god innsikt i det spesialpedagogiske feltet.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bidra til bygge ned barrierer som er til hinder for likeverdig deltagelse i samfunnet. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagog innen en rekke områder og felter i samfunnet.

Jobbmuligheter

Studiet vil gi deg kompetanse til et yrkesliv som vektlegger innsikt i og forståelse for behovene til mennesker med ulike forutsetninger for læring. Med bachelor i spesialpedagogikk kan du jobbe i ulike stillinger i blant annet barnehage, skole, SFO, omsorgsboliger og asylmottak. Andre aktuelle arbeidsarenaer kan være: offentlig forvaltning, kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, arbeidsinkludering, kultursektoren, velferdsforvaltningen, ansatt og frivillig i ulike organisasjoner. Innsikt i- og forståelse for behovene til mennesker med ulike forutsetninger for læring er etterspurt kompetanse i brede deler av yrkeslivet, og fellesnevneren for de ulike yrkesveiene. 

Med bachelorgrad i spesialpedagogikk har du ikke formell undervisningskompetanse.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 45,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,2
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet har to praksisperioder

  • 15 dagers prosjektpraksis høst 2. år
  • 70 dagers arbeidspraksis høst 3. år fortrinnsvis ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon

Prosjektpraksisen inngår sentralt i emnet Individ, institusjon og fellesskap hvor studentene i gruppe skal få innblikk i hvordan det spesialpedagogiske arbeidet organiseres og forvaltes i ulike institusjoner, samfunnsinstitusjon/-organisasjoner. I prosjekt perioden vil prosjekt stedet utgjøre studiearenaen, hvor studenten gjennom deltakelse, intervju og observasjon skaffer seg kunnskap om institusjonen/organisasjonen, menneskene som jobber der og om forholdet mellom individ og institusjon.

Gruppene velger selv hvilke virksomhet de vil undersøke, men det er viktig at feltet/ virksomheten har tydelige uttalte strategier for inkludering, og at arbeidet virksomheten utfører kan kobles til emnets innhold..

Arbeidspraksis utgjør emnet Spesialpedagogisk praksis og tilrettelegges fortrinnsvis som del av et anbefalt 3 måneders utenlandsopphold i 5. semester. I spesialpedagogisk perspektiv er det av stor betydning at et utenlandsopphold vil bidra til å løfte studentens refleksjon om deltagende og marginaliserende prosesser.

Høgskolen har også avtale om praksisplasser ulike steder i Norge og organiserer praksisplassering av studenter 3. studieår.

Selv om høgskolen og dens samarbeidspartnere tilstreber gode avtaler rundt organisering og gjennomføring av praksisperiodene, vil studenten måtte påregne noe kostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis.

Både Lånekassen og Internasjonalt kontor kan bidra med informasjon om mulige aktuelle stipendordninger.

Utveksling

Ta kontakt med studieleder for å sjekke dine utvekslingsmuligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for å søke på masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du for eksempel søke videre på:

  • Master i spesialpedagogikk
  • Master i pedagogikk
  • Master i tilpasset opplæring
  • Master i folkehelse

Les hva studentene våre mener

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Hanne Bjertnæs
Studieveileder