Målrettet arbeid sikret Tea jobb i Apotek 1 Gruppen

I 2018 startet Tea på bachelor i organisasjon og ledelse. Målet var fra starten jobb i Apotek 1. Etter fullførte studier i vår er målet oppnådd.

Kvinnelig student foran en hvit vegg.

Tea Kalakeche fullførte sine studier ved HINN våren 2021. Foto : Privat. 

Tea Kalakeche er opprinnelig fra Gjøvik og bodde før studietiden tre år i Oslo der hun jobbet med multidose-registrering og kunderådgivning ut mot sykehjem i nettopp Apotek 1 Gruppen.

Hun trivdes så godt i virksomheten at hun så for seg en fremtid der, men i en annen rolle. Bachelor i organisasjon og ledelse på studiested Lillehammer ble nøkkelen for å kunne realisere drømmen.

- Det var rett og slett det mest aktuelle studiet. Spesielt dette med ledelse og business var viktig for meg, og jeg så på studiet som en fin introduksjon til disse fagområdene. Raskt kom jeg inn i et fint studentmiljø med gode forelesere og emner som tidlig gjorde meg sikker på at dette studiet måtte jeg fullføre, erindrer Tea.

Ønsket å starte med blanke ark

Tea flyttet til Lillehammer siden hun ønsket seg til et litt mindre miljø og starte med blanke ark. Her var det relativt rimelig å bo, samtidig som at hun kom tett på sine medstudenter og forelesere.

Fra første dag gikk Tea målrettet inn for at hun etter fullførte studier skulle returnere til Apotek 1 Gruppen. I tredje semester søkte hun om praksisplass der.

- Høsten 2019 begynte jeg å forhøre meg om mulighetene for å få praksisplass i HR-avdelingen. Jeg ringte mange ganger, og fikk til slutt tak i en leder. Det hele løste seg i november 2019, slik at jeg hadde sikret meg praksisplass for høsten året etter, erindrer Tea.

Et praktisk rettet studium

Bachelor i organisasjon og ledelse er praktisk rettet og gir studentene innsikt i de ulike fagfeltene, slik at studentene skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet. I tredje studieår kan studentene velge et praksisemne der de utfører praktiske oppgaver i en bedrift eller en offentlig virksomhet.

- Jeg vil anbefale fremtidige studenter på organisasjon og ledelse om å være veldig frempå både før, men også under praksisoppholdet. Selv måtte jeg tilbring mye av praksisoppholdet på hjemmekontor, men prøvde å være sosial på en digital måte med mine kolleger, sier Tea.

Tea erfarte at hennes pågangsmot resulterte i at kollegene skjønte at hun ville opp og frem, og i retur fikk hun gode kolleger som kom med tips rundt hvordan hun kunne lykkes i bransjen og i organisasjonen.

- Du bør være takknemlig og si ja til alle arbeidsoppgaver du blir tilbudt. Underveis i praksisoppholdet forhørte jeg meg om hvordan status var i andre avdelinger i organisasjonen, og om det var noen åpninger, forklarer Tea.

Skrev bacheloroppgave om digital opplæring

Samtidig med at Tea hadde praksis fra hjemmekontor fikk hun muligheten til å skrive en skreddersydd og svært relevante bacheloroppgave. Tema var nettopp hvordan hjemmekontor er for nyansatte, en rolle hun selv var i.

- Jeg fikk intervjue nyansatte på huset og undersøkt nærmere dette med digital opplæring og digital sosialisering. Kort fortalt ble konklusjonen at en noe digital sosialisering fungerer greit, men at det kan være ensomt og vanskelig å be om hjelpe for de nyansatte. Tiltak som kan redusere disse vanskelighetene er god lederstøtte, tydelig kommunikasjon og sosiale sammenkomster, sier Tea. 

Fikk tilbud om deltidsjobb

Pågangsmotet ga resultater. Først i form av en deltidsjobb som hun kombinerte med studiene.

- De ansatte hadde mye å gjøre, og jeg spurte om de trengte ekstrahjelp, noe som resulterte i at jeg jobbet der på tilkalling i det sjette semesteret. Jeg fikk utdelt PC og kunne jobbe fra Lillehammer, så det løste seg på en god måte i kombinasjon med studier, sier Tea.

Apotek 1 ble stadig bedre kjent med Tea, og da de trengte en vikar som Konsulent HR Lønn og Support fikk hun muligheten.

- Nå jobber jeg med mange forskjellige ting, blant annet med digitale sykemeldinger. Jeg registrerer nye ansatte, avslutter arbeidsforhold og gir tilganger til systemer. I tillegg gir jeg bistand knyttet til forsikring, og har fått erfaring med både konflikthåndtering og organisasjonspsykologi, sier Tea.

Hun gikk inn i vikariatet 28. juni, og har på mange måter fått en gradvis overgang fra studenttilværelsen med å kombinere jobb og studier i det sjette semesteret.

- Det har vært mye nytt å lære, men studiet har også forberedt meg godt. Jeg går ofte tilbake til notatene mine fra studietiden for å finne tips til hvordan jeg kan løse konkrete arbeidsoppgaver, sier Tea.

Det aller viktigste Tea tar med seg fra studiet inn i arbeidslivet er kompetanse om hvordan organisasjoner fungerer, arbeidsrett, samt psykologien til både arbeidstagere og medlemmer i organisasjoner.

- På hele huset i Apotek 1 er det et utrolig godt arbeidsmiljø. Allerede første skoledag bestemte jeg meg for at jeg skulle jobbe i HR-avdelingen. Jeg visste selvsagt ikke at det ville skje, men jeg har jobbet hardt for det og vært litt heldig på veien med at de ga meg praksisplass og tok meg godt imot, avslutter Tea.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 6. sep. 2021 09:22 - Sist endret 6. sep. 2021 09:22