Linn gikk rett fra studier til jobb i RAYVN

Fire måneder før fullførte studier fikk Linn Haaland relevant jobb innen krisehåndtering. Nå har hun fullført studiene, og startet i den nye jobben.

Portrettfoto av kvinne i et kontorlandskap.

Linn Haaland fullførte våren 2021 sine studier ved HINN. Foto : Privat. 

Studieomtale : Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert 

De siste tre årene har Linn studert bachelor i beredskap og krisehåndtering på Rena. Studiets relevans og faglige profil var en betydelig årsak til at Erik Skaara i RAYVN valgte Linn blant det han beskriver som rundt 15 veldig aktuelle søkere.

- Vi har over tid hatt god kontakt med fagmiljøet på Rena, og da vi var på utkikk etter en ny medarbeider visste jeg om en lukket Facebook-gruppe for disse studentene der jeg fikk publisert stillingsannonsen, da jeg så for meg at det ville være flere aktuelle kandidater der, sier Head Customeer Success i RAYVN, Erik Skaara.

Ble tipset om stillingen

Å finne seg relevant jobb etter fullførte studier under covid-19 kan være utfordrende. Derfor startet Linn tidlig med å forberede seg for tilværelsen etter studietiden. Første steg var å lage CV og reflektere rundt egen erfaring og kompetanse, og hva hun ønsket å bidra med i arbeidslivet. Litt tilfeldigheter førte til at hun fikk vite om den utlyste stillingen som var publisert i en Facebook-gruppe.

- Denne utlyste stillingen ble jeg tipset om av en kamerat. Jeg tok kontakt, og det hele resulterte i noen intervjuer og en omfattende presentasjon. Allerede i februar signerte jeg kontrakten, kort tid etter at jeg var i gang med det siste semesteret. Så jeg vil råde andre studenter til å starte dette arbeidet tidlig, og ikke vente til man har vitnemålet i hånden, sier Linn.

Hun beskriver seg selv som veldig komfortabel med å holde presentasjoner og det å snakke foran andre mennesker, noe som kom godt til nytte i jakten på jobb.

- I denne prosessen fikk jeg muligheten til å vise hva jeg kunne og hvor mye jeg forstod av beredskapsfaget. Det var veldig tydelig at den beredskapsfaglige kompetansen fra HINN og erfaringene jeg hadde fra mine syv år i Forsvaret var relevante, sier Linn.

- Linn skilte seg ut fra de andre kandidatene med et stort pågangsmot og stå-på-vilje, samtidig som hun virket svært trygg på seg selv. Vi er på mange måter en utfordrer i markedet, og var på utkikk etter lagspillere som ønsker å være med på reisen vår. Majoriteten av kundene våre er mellomstore selskaper uten egne spesialister på krisehåndtering, og Linn viste at hun kan anvende teori fra studiet for å gi økt verdi til kundene våre, sier Skaara.

Relevant erfaring fra Forsvaret

Linn jobbet fulltid i Forsvaret da hun i 2016 søkte seg inn på årsstudium i krisehåndtering. Hun ønsket seg en sivil yrkeskarriere, og deltidsstudier passet godt slik at hun kunne kombinere jobb og studier. Etter fullført årsstudium søkte hun seg i 2018 inn på bachelor i beredskap og krisehåndtering.

- Det krever en viss disiplin om man skal studere, spesielt når man kombinerer det med jobb slik som jeg har gjort. Men det positive er at jeg tidlig så hvordan studiet er relevant for samfunnet, noe som for meg har vært både viktig og motiverende som student, sier Linn.

Startet i ny jobb i starten av mai

1. mai startet hun i stillingen som Customer Success Manager i tech-selskapet RAYVN, som er et digitalt verktøy for krisehåndtering.

I stillingen vil Linn få et unikt innblikk i hvordan ulike organisasjoner driver sitt beredskapsarbeid, og vil jobbe med å identifisere utfordringer og diskutere beredskapsfaglige spørsmål.

- I tillegg til beredskapsarbeidet får jeg også følge alle disse organisasjonene gjennom faktiske kriser, og for meg er det motiverende å se hvordan et relativt enkelt verktøy kan utgjøre en stor forskjell i krisehåndteringsarbeidet, sier Linn.

- Hun har gjort et godt førsteinntrykk. Linns hovedoppgave er å sette opp og implementere verktøyene for vår kundemasse, og skape gode relasjoner til kundene. Vi søker en kunderelasjon over tid, der hun vil spille en viktig rolle i tiden som kommer, sier Skaara.

Et populært studium

Krisehåndtering har de siste årene hatt svært mange søkere til studieplassene sine. Målt i antall førsteprioritetssøkere pr studieplass kom studiet på 2.plass ved HINN i årets opptak, med 5,89 søkere pr. plass. Linn tror populariteten skyldes at studiet holder et godt faglig nivå, og et økt fokus på sikkerhet og beredskap i samfunnet, en oppfatning som deles av Skaara.

- Det har de siste årene generelt vært rettet mye mer oppmerksomhet mot krisehåndtering. Tradisjonelt så har vi flere eksempler på svak krisehåndtering hos enkelte selskaper, som kan ha store konsekvenser. Covid-19 har videre blitt en del av dette overordnede bildet, der mange bedrifter søker mer teori og kompetanse innen disse fagene, sier Skaara.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 22. juni 2021 09:39 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47