Får faglig påfyll på Blæstad

Tina og Eline har begge tatt bachelor i agronomi på Blæstad. Nå har de returnert til oss og er del av det første kullet på master i bærekraftig jordbruk.

Portrettfoto Tina Fallet.

Tina Fallet er del av det første kullet på master i bærekraftig jordbruk. Foto : Privat. 

– Jeg ser på meg selv som kunnskapssøkende og liker å være student, spesielt på Blæstad, selv om det er nett- og samlingsbasert. Bærekraft er et fremtidsrettet og viktig tema ikke bare i landbruket, men i samfunnet generelt, så denne mastergraden er med andre ord midt i blinken, sier Eline Nordskag Lyshaug.

Kombinerer jobb med studier

Hun skulle i utgangspunktet kun ta et årsstudium i agronomi på Blæstad, men trivdes så godt at hun i 2021 gikk ut etter å ha fullført bachelor i agronomi. Ett drøyt år senere er hun etablert i Verdal og samboer med kjæresten hun møtte på Blæstad. Hun har nettopp startet i ny jobb som HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, men den ferske arbeidsgiveren var svært positiv til at hun i høst startet på master i bærekraftig jordbruk deltid og samlingsbasert.  

– Jeg søkte på master i bærekraftig jordbruk før jeg fikk ny jobb, men opplever at arbeidsgiveren min er svær positiv og fleksibel. Jeg får fri til å reise på samlinger, og på sikt kan kanskje mastergraden sørge for at jeg får en annen type rådgivningsstilling internt hos Norsk Landbruksrådgiving, sier Lyshaug.

Portrettfoto Eline Lyshaug.
Eline Lyshaug bor i Verdal mens hun tar masteren på Blæstad. Foto : Privat. 

Mens Lyshaug er en av flere som tar master i bærekraftig jordbruk med base i Trøndelag, er Tina Fallet bosatt i Brumunddal. Hun fullførte bachelor i agronomi i 2014, og har siden jobbet hos blant annet Felleskjøpet før hun i 2017 startet hos Strand Unikorn i Moelv.  Nå kombinerer hun studier med stillingen som fagrådgiver innen såvare.

Godt førsteinntrykk av det nye studiet

– Førsteinntrykket mitt er at studiet er veldig bra og at studieprogramansvarlig har planlagt dette svært godt. Samtlige studenter er i full jobb og studiet er fleksibelt. Det meste foregår på Zoom og med forelesninger vi kan se i opptak. Vi har ofte kollokviegrupper på kveldstid, og får svar på alt vi lurer på av studieveileder etter kort tid, sier Fallet.

Master i bærekraftig jordbruk er en helt ny master der studentene får ny og oppdatert kunnskap innen biologi og teknologi. Kompetansen studentene opparbeider seg er etterspurt innen blant annet rådgivning, forvaltning og utdanning.

Sikrer seg etterspurt kompetanse

– Landbruket har en sentral rolle som matprodusent, men er også en del av løsningen når det gjelder klima og biologisk mangfold. Vi håper at studentene på studiet vil ta del i arbeidet med å løse globale utfordringer på lokalt og nasjonalt nivå etter fullførte studier. Det er utvilsomt behov for dem og deres kompetanse, sier instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, Morten Tofastrud.

Motiveres av faglig utvikling

Det første kullet på mastergraden startet opp høsten 2022, og har i høst fordypet seg i jordøkologi og statistikk. Fallet sier faglig utvikling er den viktigste motivasjonen for å starte på mastergraden.

– Jeg er veldig interessert i bærekraft, og er spesielt opptatt av tema knyttet til regenerativt jordbruk og det å ta vare på jorda. Dette er noe jeg ønsker å jobbe mer med på sikt, noe studiet vil gjør meg i stand til. Virksomheter som Felleskjøpet og min nåværende arbeidsgiver vil i fremtiden ha stor bruk for studenter med kompetanse innen bærekraftig jordbruk, sier Fallet.

Nordskag Lysthaug er som sin medstudent også opptatt av bærekraft, og trekker fram viktigheten av at de som deltidsstudenter får ta del i et kunnskapssøkende miljø der studentene har felles interesser. På sikt skal hun og samboeren ta over en gård i Inderøy.

– Tanken er først og fremst å bruke masteren for å skape en bærekraftig drift på vår egen gård i fremtiden, sier Nordskag Lysthaug.

Vil jobbe mer med bærekraftig landbruk

Masteroppgaven er en stor og viktig del av studiet, og Fallet håper å skrive en oppgave relatert til sin nåværende jobb i Strand Unikorn, kanskje knyttet til proteinvekster.

– Arbeidsgiveren min er veldig positiv til at jeg har startet med studier igjen, og vil samarbeide med meg om masteroppgaven. Trenger jeg det, får jeg nå bruke litt av arbeidshverdagen på studier. Forhåpentligvis kan jeg dra nytte av arbeidsgiveren i arbeidet med masteroppgaven, sier Fallet.

På sikt håper hun å kunne fungere som en rådgiver innen bærekraftig landbruk der hun kan kombinere kontorarbeid med jobb i felt.

– Jeg håper at det faglige utbyttet vil gi oss et godt innblikk i hvordan ting fungerer i den vitenskapelige verden. Personlig håper jeg at jeg kan være med på å belyse hvordan bærekraften i matproduksjonen kan styrkes i fremtiden ved å bruke det jeg lærer på studiet, avslutter Fallet.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. nov. 2022 08:36 - Sist endret 1. nov. 2022 08:48