Ettertraktede Blæstad-studenter

Allerede før fullførte studier har flere av våre tredjeårsstudenter på agronomi og landbruksteknikk fått relevant jobb, blant dem Jørgen og Karoline.

Jørgen ved siden av en skutresker.

Blæstad-student Jørgen Lervik har fått jobb i NIBIO. Foto : Privat. 

– Mye av det jeg har lært på Blæstad er relevant for jobben jeg har fått i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Steinkjer. Arbeidsmarkedet for oss nyutdannede blir større og større på grunn av et generasjonsskifte. Det er et økt behov for kompetanse innenfor spesielt presisjonsjordbruk og sirkulær bioøkonomi, med klimaendringene som et bakteppe, sier Jørgen Lervik.   

Jørgen fikk jobb i NIBIO

Han er tredjeårsstudent på bachelor i landbruksteknikk, og fullfører sine studier ved Høgskolen i Innlandet våren 2022. Allerede i januar startet han i stillingen som avdelingsingeniør i NIBIO, en jobb han har kombinert med studiene. En sommerjobb for et snaut år siden sikret han en fot innenfor i NIBIO, som med ca. 700 medarbeidere er et av Norges største forskningsinstitutt. 

– Jeg har tidligere i karrieren kjørt kranbil i åtte år, og gjorde det definitive jobbskiftet i fjor sommer da jeg jobbet for NIBIO og Autoagri. Da fikk jeg bevist at jeg kunne bli en verdifull ressurs på sikt, sier Lervik. 

Jobber som fagrådgiver i Strand Unikorn

Karoline Rustad er som Jørgen ferdig med studiene på Blæstad til sommeren etter tre år med bachelor i agronomi. Hun har odelsrett og skal på sikt ta over foreldrenes gård i Stange, men ønsker å bruke tiden godt før den tid med studier og relevant arbeidserfaring. Nå har hun fått jobb som fagrådgiver innen drøv i Strand Unikorn i Moelv, der hun nå jobber 60 prosent før stillingsprosenten går opp etter fullførte studier. 

– Jeg føler at vi Blæstad-studenter er ettertraktede etter fullførte studier. Mange bedrifter vil ta imot unge mennesker, spesielt om de ser at vi vil satse og er offensive i søknadsprosessen. Personlig tror jeg det ble avgjørende at jeg har jobbet i fjøs og på seter i mange år, samt har en praktisk utdanning fra Blæstad, sier Rustad. 

Karoline med kuer.
Karoline skal om noen år ta over gården til foreldrene. Foto : Privat. 

I rollen som fagrådgiver jobber Rustad med grovfôranalyser. Hun tar prøver til analyse, og vurderer grovfôret til bøndene. Basert på analyser ser hun på hva slags kraftfôr som er mest aktuelt for bonden. 

– Øvelsene og gårdsbesøkene som student på Blæstad har vært nyttige. Jeg vil spesielt trekke frem emnet husdyrmiljø og innendørsmekansering. Her har jeg lært utrolig mye, sier Rustad. 

Karoline jobbende på en PC.
Karoline kombinerer ny jobb i Strand Unikorn med agronomistudier hos oss. Foto : Privat. 

Vil fortsette på master

Som sommervikar var Jørgen forskningstekniker, og jobbet blant annet med vedlikehold av utstyr og maskiner, mens han nå som avdelingsingeniør er involvert i driften av en såkalt forsøksgård og er med i et nytt prosjekt om bioraffinering. 

– Det er veldig gode utviklingsmuligheter her i NIBIO med nye prosjekter hele tiden, og instituttet er veldig opptatt av at de ansatte har høy kompetanse. Med arbeidsgiveren i ryggen så har jeg derfor søkt på master i bærekraftig jordbruk på Blæstad til høsten, og planen er å skrive masteroppgave om bioraffinerigsanlegget jeg kommer til å jobbe med her, sier Lervik.

Ved å ta denne masteren på deltid kan han jobbe med masteroppgaven i arbeidstiden, noe han ser frem til. 

– Jeg har et stort forskerteam i ryggen her i NIBIO som kan hjelpe meg, i tillegg til et veldig godt fagmiljø på Blæstad. I studietiden har jeg også fått et svært godt nettverk. Flere av oss Blæstad-studenter får relevante jobber og holder kontakten i arbeidslivet. Vi spiller hverandre gode og har en solid bakgrunn som gir oss en trygghet i arbeidslivet. På sikt skal jeg ta over hjemgården, men ønsker å kombinere det med jobb i NIBIO, sier Lervik. 

Vil realisere bacheloroppgaven

Rustad har ingen umiddelbare planer om videre studier etter fullført bachelor i agronomi, men hun ønsker på sikt å få realisert noe av det hun har fordypet seg i på Blæstad. Hun skriver nemlig bacheloroppgave, et arbeid som inkluderer å tegne et fjøs for melkekuer. Så fort hun tar over gården, er planen å bygge fjøset. 

– Men dette ligger nok ca. fem år frem i tid. Frem til da vil jeg bygge opp et nettverk, komme i kontakt med andre bønder gjennom jobben og øke kompetansen min. Personlig er jeg veldig glad for at jeg startet på Blæstad, da jeg både var interessert i agronomi, samt ønsket å lære mer, noe jeg har gjort disse årene, avslutter Rustad. 

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 31. mars 2022 09:56 - Sist endret 31. mars 2022 10:33