En bioingeniørs hverdag

Hvordan er det å jobbe som bioingeniør? Hanne gir deg et innblikk i sin tilværelse ved Elverum Sykehus.

Kvinne som jobber i et laboratorium.

Hematologi-instrumenter er noe av utstyret Hanne må håndtere i sin arbeidshverdag. Foto : Privat. 

Studieomtale : Bachelor i bioingeniørfag

Høsten 2021 starter det første kullet opp ved bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Innlandet. Men hva har de i vente ved fullførte studier?

Hanne Greaker jobber som bioingeniør ved Elverum sykehus. Hun har lenge vært interessert i biologi og kjemi, men var også nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer helt ned på mikronivå. Derfor valgte hun å utdanne seg til bioingeniør.

- Som bioingeniør kombinerer du avansert teknologi og helse, og har mulighet til å jobbe innenfor mange ulike fagfelt. Dette var en viktig grunn til at jeg valgte å utdanne meg i denne retningen, sier Hanne.

Svært varierte arbeidsoppgaver

Akkurat hva en bioingeniør gjør i arbeidshverdagen er det ikke alle som vet så mye om. Men i løpet av studietiden får du gjennom praksis et godt innblikk i din fremtidige arbeidstilværelse. Det nye studiet har en god kombinasjon av teori, laboratoriearbeid på skolen og praksisarbeid ute i sykehuslaboratoriene.

- Ved å være ute i praksis får du et innblikk i hva en bioingeniør gjør og hvordan hverdagen til en bioingeniør er. I jobben min vurderer jeg den ene dagen prøvesvar på hematologi, mens neste dag har jeg ansvar for automasjonssystemet. Dette, i tillegg til møter med pasienter ved blodprøvetaking, gjør at ingen dag blir helt lik.

Som bioingeniør har Hanne muligheten til å jobbe innen mange ulike typer laboratoriefag, blant annet medisinsk biokjemi, blodbank, mikrobiologi, patologi og nukleærmedisin.

- Hverdagen som bioingeniør vil variere avhengig av hvilke type laboratorium man jobber på. For eksempel vil bioingeniører ved avdeling for medisinsk biokjemi gjerne rullere mellom ulike faggrupper som hematologi, koagulasjon og biokjemi i løpet av en uke.

Gode jobbmuligheter

Instituttleder ved Institutt for bioteknologi på Hamar, Frøydis Deinboll Myromslien, sier de ønsker seg både lokale og nasjonale søkere til studiet.  

- Vi får en utdanning med lokal tilhørighet der jobbmulighetene er gode lokalt og nasjonalt. Etter tre år kan du gå ut i en spennende jobb, men det finnes også muligheter for å gå videre på for eksempel master i næringsrettet bioteknologi.

Akkurat det valgte Hanne å gjøre. Hun kombinerer nemlig jobben som bioingeniør med å studere master i næringsrettet bioteknologi hos oss, og spesialiserer seg innen eksperimentell bioteknologi.  

- Etter fullført studium har du meget gode muligheter til å gå rett inn i arbeidslivet. Jeg valgte masterstudiet nå siden det gir meg muligheten til å bygge på bachelorgraden min i en litt annen retning. Spesialiseringen inneholder mye laboratoriearbeid, noe jeg synes er spesielt spennende.

Arbeidsdagen til Hanne på Elverum sykehus starter ofte med å gå på en prøvetakingsrunde der hun tar blodprøver av inneliggende pasienter på avdelingene. Blodprøvene må så analyseres før legene vurderer prøvesvarene.

- For å sikre blodprøvesvar er det viktig å vite at analyseinstrumentene er i orden. Det gjøres ved daglig vedlikehold av instrumentene og analyse av kvalitetskontroller. I løpet av en dag er det mange blodprøver som skal analyseres, og en stor del av hverdagen til en bioingeniør er å drifte instrumentene og å vurdere analyseresultater.  

Laboratorium
Analyse av blodprøver er en sentral arbeidsoppgave for Hanne.

Jobber i turnus

De aller fleste bioingeniører innen medisinsk biokjemi arbeider tredelt turnus, med arbeidshelg hver tredje eller fjerde helg.

- Som bioingeniør får du mulighet til å kombinere arbeid med avansert teknologisk utstyr og helse. Dette er en spennende kombinasjon. Vi er opptatt av kvalitetssikring i alle ledd, fra blodprøvene tas av pasienten til analyseresultatet foreligger, sier Hanne.

Men arbeidsmarkedet for bioingeniører inkluderer også andre arbeidsplasser enn sykehus som Hanne jobber på.

-Du kan spesialisere deg, og bli aktuell for lokale eller nasjonale bioteknologibedrifter der du for eksempel kan jobbe med forskning eller utvikling i laboratorier, sier Deinboll Myromslien. 

På laboratoriet som Hanne jobber i ved Elverum sykehus kan det være hektisk aktivitet med mye som skjer på samme tid. Som bioingeniør mener hun det er viktig at du liker å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig.

- Du må også ha evnen til å arbeide i team, både internt i avdelingen og med andre yrkesgrupper. Som bioingeniør vil du møte pasienter i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Vår oppgave ved blodprøvetaking er å lytte til pasienten og skape trygghet.

Deinboll Myromslien sier at bachelor i bioingeniørfag skal være et studium som utdanner toppkvalifiserte studenter.

- Studentene bør velge dette studiet siden de nærmest blir sikret jobb og en variert arbeidshverdag, men også fordi det er en litt annen måte å komme inn i helseverden på. Som bioingeniør går man side om side med sykepleierne. Det er et tverrprofesjonelt utgangspunkt der man får kombinert helseperspektivet med teknologien.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 18. mai 2021 14:33 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47