Tar videreutdanning i Innlandet fra Mo i Rana

Ann Kristin Sletvik hadde i flere år ønsket å videreutdanne seg innen operasjonssykepleie. Først da det ble mulig på deltid ved Høgskolen i Innlandet lot det seg gjennomføre i praksis.  

To sykepleiere i operasjonssal.

Samarbeid er viktig i Ann Kristins rolle som operasjonssykepleier. Foto : Privat. 

– Behovet og ønsket for faglig påfyll har vokst seg sterkere og sterkere de siste årene, men som alenemor med to små barn har det vært vanskelig å få det til. Men da jeg fant videreutdanning i operasjonssykepleie – deltid, fikk jeg et håp om at drømmen kunne realiseres, sier Ann Kristin.

Les om alle våre videreutdanninger for sykepleiere her.

Skaffet egen praksisplass

Hun fullførte grunnutdanningen i sykepleie tilbake i 2003, og har siden jobbet med blant annet utredning av demens, psykisk helse, på sykehus og sist som sykepleier i skoleverket. Nå har hun en studiestilling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, en stilling som står godt til studieløpet ved HINN med lønnskompensasjon på 80 prosent. Spesielt i Nord-Norge er det et stort behov for operasjonssykepleiere, noe som gjorde arbeidsgiveren svært positivt innstilt til at hun skulle videreutdanne seg, spesielt da hun fikk oppfylt ønske om praksisplass.   

– På studiet kan vi som studenter gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus i hele landet. Så nå har jeg praksis på samme sykehus som jeg er ansatt på, ved operasjonsavdelingen her ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana, sier Ann Kristin.

Ann Kristin med maskin i en operasjonssal.
Ann Kristin gjennomfører praksisen på studiet ved egen arbeidsplass i Mo i Rana. Foto : Privat. 

Deltidsstudium over to år

Videreutdanning i operasjonssykepleie – deltid tilbys som en nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over to år med samlinger i Elverum. Ved fullført utdanning blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie, noe Ann Kristin blir i desember 2022 etter at hun startet på studiet i januar 2021.

– Nå studerer jeg 75 prosent og jobber 25 prosent innen operasjonssykepleie. Istedenfor å ta studiet på fulltid i Bodø, så reiser jeg med toget på samlinger i Elverum, og gjennomfører praksisen her i nord. Det fungerer helt fantastisk bra. Jeg overnatter på hotell, får studert på toget og med god planlegging fungerer dette godt med tanke på barna også, forklarer Ann Kristin.

Medstudent Gina Strand Hougsrud har mange likheter med Ann Kristin. Hun har grunnutdanning innen sykepleie som hun fullførte ved HINN i 2012, to små barn på tre og fem år og har i flere år gått med planer om videreutdanning før det endelig lot seg gjennomføre. Nå bor hun litt nord for Rena og studerer operasjonssykepleie på deltid, i kombinasjon med å jobbe på et sykehjem.

– For å være ærlig så har jeg alltid hatt lyst til å bli operasjonssykepleier, siden det betyr akutte og varierte arbeidshverdager, men tiden har aldri strukket til før nå. Spesielt anatomi og fysiologi er tema jeg nå liker å fordype meg i som student, forklarer Gina.

Student i operasjonssal.
Gina tar videreutdanning i operasjonssykepleie ved HINN og er nå i praksis ved Hamar sykehus. Foto : Privat. 

Skaffer seg ettertraktet kompetanse

Som operasjonssykepleiere tilegner Gina og Ann Kristin seg kompetanse til å utøve helhetlig operasjonssykepleie der oppmerksomheten rettes mot å ivareta operasjonspasienten og pårørende ved planlagte eller akutte kirurgiske inngrep eller behandling. Det vanlige er at en operasjon gjennomføres med en eller to kirurger, en anestesisykepleier og to operasjonssykepleiere med ulike roller.

Gina, som nå er i praksis ved kirurgisk avdeling på Hamar sykehus, trekker frem hygiene og leiring av pasienter som det viktigste hun har lært på videreutdanningen.

Har ulike roller under operasjoner

– Under en operasjon har vi som operasjonssykepleiere enten rollen som sterilt utøvende eller koordinerende. Førstnevnte rolle handler blant annet om å dekke til pasienten, assistere kirurgen og ha kontroll og oversikt over instrumenter og utstyr, mens jeg som koordinerende kobler til utstyr, dokumenterer fremdriften, vasker feltet som skal opereres og forebygger hypotermi. Jeg trives i begge rollene, og lærer masse her i praksis, sier Gina.

Sykepleier ved PC
Ved utgangen av 2022 vil Gina være ferdigutdannet. Foto : Privat. 

– Studentene våre skal kunne beherske disse to rollene ved fullført utdannelse. Når man er operasjonssykepleier jobber man aldri alene, så det å jobbe i team er høyt verdsatt i arbeidslivet og vektlagt på studiet. Du må være omstillingsvillig og kunne skifte fokus raskt under kirurgi. Som operasjonssykepleier har man kun 1 pasient å forholde seg til av gangen, noe som er et privilegium, sier Wenche Øien Olsen.

Roser progresjonen til studentene

Hun har i rollen som høgskolelærer med ansvar for undervisning på operasjonssykepleie fulgt Ann Kristin og Gina tett og latt seg imponere over de faglige stegene de to deltidsstudentene har tatt.

– Begge to er flotte mennesker med gode holdninger og verdier som sykepleiere i bunn. Etisk har de imponert meg med gode refleksjoner, og rent teknisk har de gode ferdigheter når det kommer til å assistere og håndtere instrumenter. De er allerede gode sykepleiere, og på god vei mot å få kompetansen til å bli spesialsykepleiere i operasjonssykepleie, sier Øien Olsen.

Selv om Ann Kristin videreutdanner seg mange hundre kilometer unna Elverum, føler hun seg godt ivaretatt. Hun har masse kontakt med lærerne som stiller opp og svarer på henvendelser, og samlingene beskriver hun som avgjørende for motivasjonens del.

– Å starte med studier var litt som å starte i barnehagen igjen, men jeg har utviklet meg på alle områder, mye takket være to fantastiske veiledere som følger meg opp. Jeg trives med både jobb og studier, og for meg er det nå langt mer motiverende og givende å være på jobb. Jeg gleder meg både til å gå på jobb og bli ferdig utdannet, sier Ann Kristin.

Åpner mange dører

Videreutdanningen i operasjonssykepleie åpner mange dører som Ann Kristin om et snaut år kan benytte seg av, men hun har ingen umiddelbare planer om å søke nye utfordringer.

– Jeg får eventuelt ta en vurdering når ungene blir så voksne at de flytter ut, da videreutdanningen bør gjøre at jeg kan få jobb andre steder i landet. Men her får jeg jobbe innenfor det jeg videreutdanner meg til, noe som er det viktigste for meg nå, avslutter Ann Kristin.

– Jeg er trygg på at videreutdanningen vil sikre meg jobb som operasjonssykepleier på poliklinikk eller kirurgisk avdeling, gjerne ved et sykehus i Innlandet. Det er åpenbart at denne kompetansen er ettertraktet da det er behov for operasjonssykepleiere, sier Gina.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 11. feb. 2022 09:23 - Sist endret 11. feb. 2022 15:16