Går i farens fotspor

Oda tar videreutdanning i intensivsykepleie på deltid ved Høgskolen i Innlandet. Under pandemien har hun praksis skulder til skulder med far Torgeir som kollega.

To intensivsykepleiere på jobb.

Oda og Torgeir jobber tett sammen ved Elverum sykehus. Foto : HINN. 

Far og datter Østenengen har gått i flere av de samme sporene som nå har ført de til intensivavdelingen ved Elverum sykehus, der de  må håndtere kritiske situasjoner og svært syke pasienter. Begge har studert bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Elverum, og etter noen år i arbeidslivet valgte de begge videreutdanning i intensivsykepleie. Mens Torgeir fullførte videreutdanningen i 2011, startet Oda i januar 2021. Hun fullfører sine studier i desember i år.  

Les om alle våre videreutdanninger for sykepleiere her. 

Ønsket faglig påfyll

– Jeg ønsket å videreutvikle meg som sykepleier. Siden jeg fullførte bachelorgraden i 2015 har jeg innsett at jeg er spesielt opptatt av det akutte og sykdommer. Intensivavdelingen her har på mange måter vært en hellig plass som jeg har ønsket meg til. Siden jeg fikk en stilling her i 2019 har jeg trivdes godt, og da ble det naturlig å videreutdanne seg, sier Oda.

Torgeir jobbet i en årrekke i ambulansetjenesten før han tok sykepleie og senere spesialiserte seg som intensivsykepleier. At datteren har gått i hans fotspor med tanke på karriere har vært hennes eget valg, men han har gitt gode råd når Oda har etterspurt det. 

– Oda vurderte flere videreutdanninger, men litt på spøk sa jeg at hun burde ta noe skikkelig som meg. Videreutdanningen hun har valgt er veldig bred, og jeg liker å se på intensivsykepleiere som generalistene i systemet. Vi skal kunne håndtere det meste, og kan ikke si nei i møte med pasientene vi møter, sier Torgeir.

– Jeg måtte spørre han da jeg søkte meg hit om det var i orden for han, og det var det heldigvis. Vi kjenner våre styrker og svakheter, noe som er en fordel når vi jobber sammen, men på arbeidsplassen har vi en profesjonell tone. På lik linje med andre kolleger er han en jeg kan spørre om råd da han har mye relevant erfaring, sier Oda.

Far og datter med utstyr.
Som intensivsykepleiere må Oda og Torgeir kunne håndtere avansert utstyr, her med en maskin som analyserer blodgasser. Foto : HINN. 

Jobber sammen i turnus

På intensivbehandlingen, som består av ca. 45 ansatte som går i turnus, behandler de to side om side kritisk syke og skadde pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning og oppfølging. Nå har Oda rollen som praksisstudent i avdelingen. I løpet av studiet har hun totalt 30 uker i praksis, i tre av fire semestre.

–Tidligere har jeg hatt praksis ved Hamar sykehus, mens jeg nå er inne i min tredje uke på intensivavdelingen her. Dette er en fin avdeling å jobbe på, og jeg tror både jeg og ledelsen hadde en gjensidig forventning om at jeg skulle videreutdanne meg på et eller annet tidspunkt. Men det var jeg som var aller mest på hugget, og jeg er glad for at jeg nå er i gang med studiene, sier Oda.

Eline har praksis i Kongsvinger

En drøy time lenger sør har Odas medstudent Eline Kampen praksis på intensivavdelingen ved Kongsvinger sykehus. Hun var utdannet sykepleier i 2011, og med familie i Eidsskog valgte hun i 2016 å flytte fra Oslo med mann og to små barn for å overta gården til foreldrene, som ligger i kort avstand fra Kongsvinger.

– Jeg er del av det første kullet som tar videreutdanningen på deltid, og det i kombinasjon med at jeg kan ha praksisen her i kort avstand til familien er helt avgjørende for at dette lar seg gjøre. Nå studerer jeg 75 prosent og jobber 25 prosent ved siden av studiene, stort sett i helger. Som mor til to barn fungerer dette utmerket for meg, sier Eline.

Student Eline Kampen på intensivavdelingen.
Eline Kampen tar videreutdanning i intensivsykepleie på deltid. Foto : HINN. 

Går i samme kull på deltid

Hun begynte som Oda på videreutdanning i intensivsykepleie – deltid i januar 2021. Da hun startet ved Kongsvinger sykehus i 2017 jobbet hun først på ortopedisk avdeling, men raskt ble målet å komme seg inn på intensivavdelingen. På Rikshospitalet i Oslo jobbet hun på barneavdelingen, noe som inkluderte mye samarbeid med barneintensivseksjonen. Hit kommer barn fra hele landet når de trenger høyspesialisert behandling.

– Det var en interessant erfaring, og for meg var det givende å se den store forbedringen mange pasienter fikk som følge av god behandling etter at de ble skrevet inn. Da jeg startet ved Kongsvinger sykehus ville jeg derfor først teste hvordan det var å jobbe på intensivavdelingen før jeg eventuelt startet på videreutdanningen, forklarer Eline.

Videreutdanning i intensivsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over to år. Oda og Eline lærer om ansvaret til intensivsykepleieren i en høyteknologisk avdeling med akutt og kritisk syke pasienter med behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie. Ved utgangen av året er de utdannet til spesialsykepleiere i intensivsykepleie. Torgeir, som siden 2017 har jobbet på intensivavdelingen, sier de nå skaffer seg etterspurt kompetanse som trengs ved norske sykehus.

– Alle sykehus du kontakter vil ta deg imot med åpne armer om du har fullført videreutdanning i intensivsykepleie. Det er ingen som vil si at de ikke har behov for flere intensivsykepleiere, sier Torgeir.

– Jeg har en veldig forståelsesfull arbeidsgiver som har oppmuntret meg til å ta videreutdanning, noe jeg selv også har hatt et sterkt ønske om. Jeg føler at jeg var kvalifisert til å jobbe her før jeg startet på videreutdanningen, men det handler om hvor bra du ønsker å utøve det du kan. Så er det en ekstra trygghet for kollegene og ikke minst viktig for pasientene å vite at de ansatte på avdelingen har fullført en så solid videreutdanning, sier Eline.

Hun er nå inne i sin tredje praksisperiode ved Kongsvinger sykehus.  Eline anslår at rundt 60 prosent av kollegene hennes på avdelingen har tatt videreutdanning innen intensivsykepleie. Etter fullførte studier er planen å jobbe videre ved avdelingen der hun har jobbet i flere år.

– Dette er et lite sykehus, men en faglig sterk avdeling. Jeg har erfart at det er et høyere kompetansenivå på intensivavdelinger, noe som er nødvendig da pasientene ofte er dårligere med organsvikt. I vår jobb som intensivsykepleier har vi ansvar, med et særlig fokus på akutte og kritiske pasientsituasjoner. Det viktigste jeg har lært på studiet er at man må alltid være i forkant med tanke på beredskap og være forberedt på et worst-case scenario, noe studiet har gjort meg i stand til.

Eline Kampen i et pauserom på sykehuset.
Eline har nå praksis ved Kongsvinger sykehus. Foto : HINN. 

Trives på praksisplassene

Men videreutdanningen har også åpnet flere dører for henne.

– Som utdannet intensivsykepleier er det mange muligheter. Du kan jobbe på et akuttmottak, på oljeplattform eller på båt, for eksempel. Men jeg ønsker å bli her, da jeg får brukt kompetansen min på en god måte. Det har vært krevende under pandemien, og de siste årene har virkelig bevist at det trengs utdannede intensivsykepleiere, sier Eline.

Medstudent Oda har heller ingen planer om å skifte arbeidsplass ved fullført videreutdanning.

– Så lenge det er en intensivavdeling her, vil jeg jobbe her. Jeg føler at jeg utvikler meg faglig, og som ferdigutdannet vil forventningene til meg øke. Det føler jeg meg godt rustet til, og jeg er klar for å ta et større ansvar om det er behov for det, avslutter Oda.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 11. feb. 2022 09:01 - Sist endret 18. feb. 2022 12:53