- Et yrke for deg som vil jobbe med mennesker

Helt siden han var liten har Arthur Bærheim ønsket å studere tannpleie. Nå gjør han det ved studiested Elverum.

Mannlig tannpleiestudent foran øvingslabben.

Arthur håper flere gutter i fremtiden vil gjøre som han, nemlig studere bachelor i tannpleie ved studiested Elverum. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Hovedårsaken til at han valgte Bachelor i tannpleie er at et familiemedlem jobber i samme bransje. 23-åringen kommer opprinnelig fra Litauen, men bodde i Stavanger før han flyttet til Elverum for å studere. Nå trives han så godt at han ikke ønsker å flytte herfra.

- Elverum er en veldig fin studentby. Ute på gata møter du alltid noen du kjenner og det er veldig hyggelig å se at mange er veldig sosiale. Jeg har aldri hatt følelsen av at jeg er alene.

Ferdigutdannet til sommeren

Arthur går siste semester på bachelorgraden, og blir snart ferdig utdannet tannpleier. Han mener at studiested Elverum tilbyr en av landets beste studier innen tannpleie siden det inkluderer veldig mye praksis og praktiske økter på skolen. Høgskolen har en velutstyrt øvingsklinikk hvor mye av undervisningen foregår, og dette er veldig nyttig med tanke på at tannpleie i seg selv er et praktisk yrke der øvelse har veldig mye å si.

 - På fantomlabben vår jobber vi med fantomhodene og tester ut ulike arbeidsstillinger. Der kan vi også imitere hvordan det er å jobbe med mennesker. Ellers har vi vanlig teoretisk undervisning i klasserommet der vi lærer blant annet om ulike tannsykdommer. Det som har overrasket meg litt var at vi får veldig grundig kunnskap om tannstrukturer og har litt mer teori enn jeg forventet. Det synes jeg bare er positivt. 

Bredt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er ganske bredt innenfor tannhelse. En tannpleier kan ta imot pasienter med ulike tannproblemer, finne løsninger og anbefale behandling for å forebygge at problemet oppstår igjen. Det er også mulighet å jobbe med forskjellige spesialister. Drømmejobben til Arthur er å jobbe med en spesialist og bidra til å forebygge og behandle tannkjøttsykdommer.

Studiestedet er veldig pent med et stort og fint bibliotek som sikrer tilgang til mange bøker. Arthur nevner også at skolen har mange tilgjengelige grupperom som er veldig nyttige på tannpleie, der de har en god del gruppearbeid og gruppeeksamen.

Skoledagen er veldig variert, og læringsutbytte har vært stort for Arthur siden han begynte å studere for snart tre år siden.

- Vi lærer om helsefremmende arbeid og folkehelse, og får kunnskap om ulike sykdommer som forekommer i munnhulen og hvordan de forebygges og behandles. Vi har praksis med barn og voksne, både på private og offentlige tannklinikker, og dette bidrar i veldig stor grad til å forberede oss til arbeidslivet.

Trives godt som student i Elverum

Arthur er veldig fornøyd med det sosiale miljøet på skolen. Han føler at alle studenter er veldig imøtekommende. I klassen hans er det ca. 26 medstudenter så de er veldig tett og kjenner hverandre godt. Å finne venner gikk med andre ord veldig fort. Det som er litt spesielt er at det er veldig få gutter som studerer tannpleie. Til tross for denne skjeve kjønnsfordelingen trives Arthur veldig godt og oppfordrer andre gutter å søke.

- Jeg håper at tannpleie i fremtiden blir mer populært blant gutter. Tannpleie er også en retning der man får muligheten å jobbe med mennesker og forebygge sykdom. Jeg synes at alle gutter som er engasjert og ønsker å jobbe med folk bør vurdere tannpleie.

Mulig å reise på utveksling

Bachelor i tannpleie tilbyr også en fire ukers utvekslingsmulighet i Indonesia i fjerde semester. Dette er et folkehelseprosjekt i samarbeid med indonesiske studenter. Fokuset er rettet mot datainnsamling i flere indonesiske landsbyer, dataanalyse og presentasjon av resultatene til lokalbefolkningen.

- Jeg har dessverre ikke vært på utveksling selv men jeg synes at dette er en veldig fin mulighet til å bli kjent med det lokale helsevesenet og selve helsesystemet i Indonesia.

Det er ikke noe spesifikke krav om forkunnskaper for å starte på studiet.

- Det er jo selvfølgelig en fordel om du vet litt om tenner eller om pasientbehandling i forkant med tanke på kommunikasjon, men det er absolutt ikke nødvendig. Det er mange her som har begynt fra null og de har fått alt nødvendig kunnskap i løpet av bachelorutdanningen.

Av Reka Hodgyai
Publisert 31. mai 2021 12:22 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47