Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

Faglærerutdanningene blir fra høsten 2022 til femårige lærerutdanninger hvor du fordyper deg i et masterfag du er spesielt interessert i. Du får undervisningskompetanse i grunnskolen, videregående opplæring, folkehøgskolen, kulturskolen og det frivillige idretts- og kulturliv.

Lærer og elever i skolegården og gjennomfører en aktivitet der en av elevene klapper hendene sammen.

Mulighetene hos oss

Vi tilbyr lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 (LUPE) med kroppsøving og idrettsfag eller musikk som masterfag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Student i et treningsapparat som blir instruert av en fagansatt fra Høgskolen i Innlandet.

Ny lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Høsten 2022 kan du ta en helt ny lærerutdanning for trinn 1-13 ved studiested Elverum.  

Musikkstudent i studio synger med armene i været fremfor en mikrofon. En medstudent følger med på pc-skjerm foran seg.

Ny master i musikk

Høsten 2022 kan du ta en femårig lærerutdanning i musikk hos oss. Her kan du lese mer om det rykende ferske studiet.

Vil du bli lærer?

Et godt studentmiljø og et nært forhold til foreleserne kjennetegner lærerutdanningene våre. Som utdannet lærer får du en viktig rolle i elevenes læring og ta del i mestringsfølelsen og stegene den enkelte elev tar. 

Alle våre lærerutdanninger